• Təqvim

  • Unutma

  • Maraq

Qazaxlı idmançılar mötəbər yarışlarda ölkəmizin idman şərəfini layiqincə qoruyurlar

Qazaxlı idmançılar mötəbər yarışlarda ölkəmizin idman şərəfini layiqincə qoruyurlar

Qazax: gəlirlər artdıqca güzəran da yüksəlir

Qazax: gəlirlər artdıqca güzəran da yüksəlir

Su problemimiz operativ həll olundu

Su problemimiz operativ həll olundu

Qazax melioratorları sudan qənaətlə istifadə etməyə çalışırlar

Qazax melioratorları sudan qənaətlə istifadə etməyə çalışırlar

Qazaxda yeni məktəblərin tikintisi davam etdirilir

Qazaxda yeni məktəblərin tikintisi davam etdirilir

Bulaq suyu üçün uzağa getməyəcəklər...

Bulaq suyu üçün uzağa getməyəcəklər...

Qaldırdığım məsələ operativ həll edildi

Qaldırdığım məsələ operativ həll edildi

Səyyar görüşdə qaldırdığım məsələ həll olundu

Səyyar görüşdə qaldırdığım məsələ həll olundu

Hanı o “Dilbaz” atları?!

Hanı o “Dilbaz” atları?!

Sərhəd kəndi, necə yaşayırsan?!

Sərhəd kəndi, necə yaşayırsan?!