• Təqvim

  • Maraq2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında Qazax rayonunun iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri


2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında Qazax rayonu üzrə iqtisadiyyatın əsas sahələrində ümumi məhsul buraxılışı 208 milyon 183,6 min manat təşkil etmiş və əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 3,5 faiz azalmışdır. Məhsul buraxılışının həcmi 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə sənayedə 13,3 faiz, nəqliyyat və anbar təsərrüfatında 4,3 faiz, informasiya və rabitə xidmətlərində 22,5 faiz, ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmirində 4,3 faiz artmış, kənd təsərrüfatında 6,8 faiz, tikintidə isə 30,6 faiz azalmışdır. 

2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında məhsul və xidmətlərin 84,4 faizi iqtisadiyyatın qeyri-dövlət sektoruna aid olmuşdur. Əhalinin hər nəfərinə düşən ümumi məhsul və xidmətlər 1831,9 manat təşkil etmişdir. 

Sənaye. 2023-cü ilin yanvar-iyun ayları ərzində faktiki qiymətlərlə 84 milyon 939,3 min manatlıq və ya 2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 13,3 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmiş və sənaye xidmətləri göstərilmişdir. İstehsalın ümumi həcmində mədənçıxarma sektoru 16,0 faiz, emal sektoru 67,4 faiz, elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sektoru 15,8 faiz, su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektoru 0,8 faiz təşkil etmişdir. Məhsulun 83,4 faizi qeyri-dövlət sektorunun payına düşmüş və 2022-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən 41,7 faiz artmışdır. Cari ilin yanvar-iyun aylarında mədənçıxarma sektorunda 13 milyon 554,4 min manatlıq, emal sektorunda 57 milyon 214,8 min manatlıq məhsul istehsal edilmiş, 2022-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən 19,0 faiz artmışdır. 

Emal sektorunda 2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən içki məhsullarının istehsalı 29,9 faiz, mebellərin istehsalı 12,2 faiz artmışdır. 

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda istehsalın real həcmi 2022-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən 15,3 faiz artmış, rayon əhalisinə və digər istehlakçılara 48834,5 milyon kVt-saat elektrik enerjisi, 73,3 milyon kubmetr təbii qaz verilmişdir. 

Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda istehsalın real həcmi 51,8 faiz artmış, əhaliyə və digər istehlakçılara 512,3 milyon kubmetr təbii su verilmişdir.

Kənd təsərrüfatı. 2023-cü ilin məhsulu üçün 5243,0 hektar sahədə buğda, 6611,0 hektar sahədə arpa səpini aparılmışdır. 

2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında heyvandarlıq sahəsində 2601,0 ton ət (diri çəkidə), 16553,5 ton süd, 6020,0 min ədəd yumurta istehsal edilmişdir. 2022-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən ət istehsalı 69,4 ton (2,6 faiz), süd istehsalı 33,2 ton (0,2 faiz), yun istehsalı  0,7 ton (07 faiz) azalmış, yumurta istehsalı isə 2,0 min ədəd artmışdır.

2023-cü il iyul ayının 1-nə 29590 baş iribuynuzlu mal-qara (ondan 16211 baş inək və camış), 127918 baş qoyun və keçi mövcud olmuşdur. 2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən mal-qaranın baş sayı 2,1 faiz, qoyun və keçilərin baş sayı isə 1,2 faiz azalmışdır.

Tikinti. 2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 19 milyon 801,4 min manat məbləğində, yaxud 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 29,5 faiz az vəsait yönəldilmişdir. 

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 19 milyon 356,9 min manatı və ya 97,8 faizi bilavasitə tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsinə sərf olunmuşdur.

Nəqliyyat. 2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında avtomobil nəqliyyatı sahəsində fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektləri tərəfindən 7163,0 min nəfər sərnişin daşınmış, 2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 18,4 faiz artım müşahidə olunmuşdur.

2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında avtomobil nəqliyyatı ilə 641,0 min ton yük daşınmış və 2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 7,2 faiz artmışdır. 

İnformasiya və rabitə. İnformasiya və rabitə müəssisələri tərəfindən 2023-cü ilin yanvar-iyun ayları ərzində faktiki qiymətlərlə 1 milyon 226,4 min manatlıq xidmət göstərilmiş, xidmətlərin 1 milyon 64,6 min manatı və ya 86,8 faizi əhali tərəfindən istehlak olunmuşdur. 2022-ci ilin yanvar-iyun ayları ilə müqayisədə informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi dəyər ifadəsində 22,5 faiz artmış, bu sahədə əldə olunmuş gəlirin 86,7 faizi dövlət sektoru tərəfindən həyata keçirilmiş, 2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 15,6 faiz artmışdır. 

Pərakəndə ticarət. 2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında pərakəndə ticarət şəbəkələrindən əhaliyə 135 milyon 725,3 min manatlıq məhsul satılmış, xidmət subyektləri tərəfindən 18 milyon 664,6 min manatlıq ödənişli xidmət göstərilmişdir. 2022-ci ilin yanvar-iyun ayları ilə müqayisədə pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4,3 faiz, əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlərdən əldə olunan gəlir isə 16,2 faiz artmışdır. 

Ticarət şəbəkələrində 73 milyon 783,5 min manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 61 milyon 941,8 min manatlıq qeyri-ərzaq məhsulları satılmışdır. 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ərzaq məhsullarının, içkilər və tütün məmulatları satışı 12,8 faiz azalıb, qeyri-ərzaq məhsullarının satışı 35,2 faiz artmışdır. 

İstehlak qiymət indeksləri. 2023-cü ilin iyun ayında istehlak məhsullarının və ödənişli xidmətlərin qiymətlərində may ayına nisbətən 0,4 faiz ucuzlaşma, o cümlədən ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məhsullarının qiymətlərində 1,0 faiz ucuzlaşma, qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətlərində 0,2 faiz bahalaşma, əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin qiymətlərində bahalaşma müşahidə olunmamışdir. 2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında 2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən istehlak məhsullarının və ödənişli xidmətlərin qiymətlərində 11,8 faiz bahalaşma, o cümlədən ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatlarının qiymətlərində 18,3 faiz, qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətlərində 6,7 faiz, əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin qiymətlərində 6,7 faiz bahalaşma müşahidə olunmuşdur. 

Əməkhaqqı. 2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 638,1 manat, dövlət sektorunda 641,1 manat, qeyri-dövlət sektorunda 633,6 manat təşkil etmişdir. İqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində işləyənlərin orta aylıq nominal əməkhaqqı orta rayon göstəricisinə nisbətən yüksək olmuş, emal sənayesində 1065,3 manat, elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı bölməsində 823,0 manat, maliyyə və sığorta sahəsində 1385,7 manat, daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar sahəsində 394,0 manat, dövlət idarəetməsi və müdafiə, sosial təminat sahəsində 943,6 manat, təhsil sahəsində 578,9 manat, əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi sahəsində 714,1 manat, istirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində 472,7 manat təşkil etmişdir.

Demoqrafik vəziyyət. 2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında rayon əhalisinin sayı 172 nəfər artaraq 2023-cü il iyul ayının 1-i vəziyyətinə 95 min 945 nəfər təşkil etmişdir.

Cədvəl 1

MAKROİQTİSADİ GÖSTƏRİCİLƏR

 

2023-cü ilin

yanvar-iyun

ayları,

faktiki

qiymətlərlə

2023-cü ilin

yanvar-iyun

ayları

2022-ci ilin

yanvar-iyun

aylarına

nisbətən,

faizlə

Məlumat üçün

2022-ci ilin

yanvar-iyun

ayları

2021-ci ilin yanvar-iyun

aylarına

nisbətən, faizlə

Ümumi məhsul buraxılışı, min manat

208183,6

96,5

112,0

Sənaye məhsulunun ümumi həcmi*), min manat

 

84939,3

 

113,3

 

86,4

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, min manat, o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə

19801,4

 

 

19356,9

70,5

 

 

69,4

2,8 d

 

 

3,0 d

Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu, min manat

 

54222,3

 

93,2

 

95,1

Nəqliyyat sektorunda yük daşınması*), min ton                 

 

641,0

 

107,2

 

110,7

Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması*), min sərnişin

 

7163,0

 

118,4

 

120,7

İnformasiya və rabitə xidmətləri,  min manat

 

1226,4

 

122,5

 

104,6

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi*),        min manat

 

135725,3

 

104,3

 

102,9

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər*), min manat

 

18664,6

 

116,2

 

107,3

Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 

638,1**)

119,0***)

112,6****)

Əhalinin sayı, 2023-cü il 01.07.2023

vəziyyətinə, min nəfər

 

95945

 

95574

 

100,4

Qeyd:                                                           

      *) fiziki şəxslər nəzərə alınmaqla;

     **) 2023-cü ilin yanvar-iyun ayları;

   ***) 2023-cü ilin yanvar-iyun ayları 2022-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən; 

   ****) 2022-ci ilin yanvar-iyun ayları 2021-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən.

Ümumi məhsul buraxılışı

2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında 208 milyon 183,6 min manat həcmində və ya 2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 3,5 faiz az ümumi məhsul istehsal edilmiş və xidmətlər göstərilmiş, ÜMB-nin hər nəfərə həcmi 2170,2 manat təşkil etmişdir. 

2023-cü ilin yanvar-iyun ayları ərzində istehsal edilmiş ümumi məhsul və göstərilmiş xidmətlərin həcmi sənayedə 84 milyon 939,3 manat (40,8 faiz), kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıqda 54 milyon 222,3 min manat (26,0 faiz), tikintidə 19 milyon 356,9 manat (9,3 faiz), nəqliyyat və anbar təsərrüfatında 5 milyon 142,3 manat (2,5 faiz), informasiya və rabitədə 1 milyon 226,4 min manat (0,6 faiz), ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahəsində 43 milyon 296,4 min manat (20,8 faiz) təşkil etmişdir. 

Ümumi məhsul buraxılışı, sənayedə 13,3 faiz, nəqliyyat və anbar təsərrüfatında 4,3 faiz, informasiya və rabitə xidmətlərində 22,5 faiz, ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmirində 4,3 faiz artmış, kənd təsərrüfatında 6,8 faiz, tikintidə 30,6 faiz, azalmışdır.

Cədvəl 2

İqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə məhsul buraxılışı və

məhsul buraxılışının fiziki həcm indeksi.*

                                                                           

2023-cü ilin

yanvar-iyun

aylarında

faktiki

qiymətlərlə,

min manat

2022-ci ilin

yanvar-iyun

aylarında

faktiki qiymətlərlə,

min manat

Qiymət indeksi, faizlə

2023-cü ilin yanvar-iyun

ayları

2022-ci ilin qiymətləri ilə,

min manat 

Fiziki

həcm

indeksi,

faizlə

Ümumi

həcmdə

xüsusi

çəkisi,

faizlə

A

1

2

3

4

5

6

Sənaye

84939,3

34761,0

215,7

39384,2

113,3

40,8

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq    

54222,3

52317,2

111,2

48741,2

 

 

93,2

 

 

26,0

Tikinti

19356,9

27883,7

100,0

19356,9

69,4

9,3

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 

5142,3

4655,1

105,9

 

4855,3

 

104,3

 

2,5

İnformasiya və rabitə

1226,4

1000,9

100,0

1226,4

122,5

 

0,6

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri

43296,4

36576,5

113,5

38149,3

 

104,3

 

20,8

Yekun:

208183,6

151194,4

137,2

151713,9

96,5

100,0

             Qrafik 1

2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında ÜMB-də sahələrin xüsusi çəkisi, faizlə  

 Qrafik 2

2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında ÜMB-nin 

mülkiyyət növləri üzrə quruluşu, faizlə

                                                               

Sənaye 

2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında Qazax rayonunda 84 milyon 939,3 min manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmiş və sənaye xarakterli xidmətlər göstərilmiş, 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 13,3 faiz çox olmuşdur. Ümumi istehsalın 81,8 faizini sənaye məhsulları, 18,2 faizini isə sənaye xidmətləri təşkil etmişdir. 

Məhsulun 67,4 faizi emal, 15,8 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 0,8 faizi isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı, 16,0 faizi mədənçıxarma sektorunda istehsal olunmuşdur.

Qeyri-dövlət sektorunda istehsalın həcmi 2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən faktiki qiymətlərlə 3,0 dəfə artaraq 70 milyon 804,6 manat və ya sənaye məhsulunun 83,4 faizini təşkil etmişdir. 

                                                                                                                             Qrafik 3

2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında məhsul istehsalının 

sənayenin bölmələri üzrə strukturu, faizlə


İstehlakçılara 91 milyon 729,1 min manatlıq sənaye məhsulu göndərilmiş, 01 iyul 2023-cü il tarixində sənaye müəssisələrinin anbarlarında 6 milyon 3,5 min manatlıq hazır məhsul ehtiyatı olmuş və sənayenin ümumi məhsulunun 7,1 faizini təşkil etmişdir.

 

Cədvəl 3

Sənayenin fəaliyyət növləri üzrə məhsul buraxılışı 

Fəaliyyət növlərinin adı

2023-cü ilin

yanvar-iyun

aylarında

istehsal

edilmişdir,

min manat

2022-ci ilin yanvar-iyun

aylarına

nisbətən

sabit qiymətlərlə, faizlə

İstehsalın ümumi həcmində xüsusi çəkisi,

faizlə

 

Cəmi *) 

84939,3

113,3

100,0

 

Mədənçıxarma sənayesi

13554,4

108,7

16,0

 

o cümlədən: mədənçıxarma sənayesinin digər sahələri

13554,4

108,7

 

16,0

 

Emal sənayesi

57214,8

119,0

67,4

o cümlədən:

 

 

 

qida məhsullarının istehsalı 

3913,5

-

4,6

içki istehsalı

460,8

129,9

0,5

toxuculuq sənayesi

4,4

91,7

0,01

mebeldən başqa ağacın emalı və ağacdan məmulatların istehsalı

36,6

 

-

0,04

poliqrafiya məhsullarının istehsalı

30,2

-

0,04

rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı

152,4

-

0,18

tikinti materiallarının istehsalı

47743,0

110,0

56,21

elektrik  avadanlıqlarının istehsalı

21,2

725,7

0,03

mebellərin istehsalı

4813,5

112,2

5,67

sair sənaye məhsullarının istehsalı 

7,0

189,1

0,01

maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri

32,2

472,3

 

0,03

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı

13465,0

115,3

15,8

Su təchizatı, tullantıların 

təmizlənməsi və emalı

705,1

151,8

0,8

o cümlədən: suyun yığılması, təmizlənməsi və paylanması 

429,4

 

-

 

0,5

digər tullantıların yığılması və məhv edilməsi

275,7

 

-

 

0,3

*)  Fiziki şəxslər və ev təsərrüfatlarında sənaye fəaliyyətinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla

Emal sektorunun müəssisələri tərəfindən 2023-cü ilin yanvar-iyun ayları ərzində 57 milyon 214,8 min manatlıq məhsul istehsal edilmiş və xidmətlər göstərilmişrayon üzrə məhsul istehsalının ümumi həcmində 67,4 faiz təşkil etmiş və 2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 19,0 faiz artmışdır. Sahə üzrə məhsul istehsalının əsasını tikinti materiallarının istehsalı (83,4 faiz), qida məhsullarının istehsalı (6,8 faiz), mebellərin istehsalı (8,4 faiz)  təşkil edir. 

Qida məhsullarının istehsalı 2,1 dəfə artaraq 3 milyon 913,5 min manata çatmış və bölmənin məhsullarının 4,6 faizini təşkil etmişdir. 

İçki istehsalının real həcmi 29,9 faiz artaraq 460,8 min manat təşkil etmiş, onlardan 36,2 min dekalitr və ya 3,8 dəfə çox şirinləşdirilməmiş qazsız su  istehsal edilmişdir.

Toxuculuq sənayesi məhsulları üzrə ixtisaslaşan müəssisələr tərəfindən 4,4 min manatlıq məhsul, ondan 22 kv.m ilməli xalça istehsal edilmişdir. 2022-ci ilin iyul ayının əvvəlinə sahə müəssisələrinin anbarlarında hazır məhsul qalığı mövcud olmamışdır. 

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı bölməsinin müəssisələri tərəfindən 2023-cü il yanvar-iyun aylarında 13 milyon 465,0 min manatlıq məhsul buraxılmış və xidmətlər göstərilmişdir. Bu göstərici 2022-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 15,3 faiz artmış, rayon əhalisinə və digər istehlakçılara 48834,5 milyon kVt-saat elektrik enerjisi, 73,3 milyon kubmetr təbii qaz verilmişdir.

Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı bölməsinin real həcmi 2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 51,8 faiz artmış və 705,1 min manat təşkil etmişdir. Əhaliyə və digər istehlakçılara 512,3 milyon kubmetr təbii su verilmişdir. 

Cədvəl 4 

Sənaye müəssisələri tərəfindən istehsal olunmuş əsas məhsul növləri *)

Məhsul növlərinin adı və

ölçü vahidi

2023-cü il yanvar-iyun aylarında istehsal

edilmişdir (əmtəəlik)

2022-ci

il yanvar-iyun aylarına

nisbətən,

faizlə

01.07.2023-cü il

vəziyyətinə

hazır məhsul ehtiyatı

Mədənçıxarma sənayesi 

bentonit, ton

66675,0

114,6

149696,0

əhəngdaşı tozu, ton

12918,0

72,8

-

inşaat üçün əhəng daşı, ton

18950,0

105,8

 

Qida məhsullarının istehsalı 

 

 

 

buğda və ya çovdarla qarışıq buğda unu, ton

108,8

96,4

-

çörək, ton

474,82

95,0

-

İçki istehsalı

Şirinləşdirilməmiş mineral və qazlı sular, min dekalitr

49,1

380,6

-

Toxuculuq  sənayesi

ilməli xalça , kv.m 

22,0

91,7

-

Mebellərin istehsalı

yataq  otağı     üçün taxta  mebellər, ədəd

1398,0

143,0

-

yemək və  qonaq  otaqları üçün taxta mebellər, ədəd

1138

119,0

-

Elektrik enerjisi, qaz və suyun bölüşdürülməsi və təchizatı

elektrik enerjisinin bölüşdürülməsi, mlyn. kVt.s

48834,5

104,0

-

qazın bölüşdürülməsi, mlyn.kubmetr

73,3

118,0

-

buxar və kondisiyalaşdırılmış hava ilə təchizat,

min Q.kal

3155,9

65,2

-

təbii suyun yığılması və bölüşdürülməsi,

mlyn.kubmetr

512,30

161,0

-

 *) Fiziki şəxslər və ev təsərrüfatlarında sənaye fəaliyyətinə dair məlumatlar nəzərə alınmadan

Tikinti

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər

İlkin məlumatlara əsasən 2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında rayonun iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 19 milyon 801,4 min manat və ya 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 29,5 faiz az vəsait yönəldilmişdir. Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 19 milyon 356,9 min manatı və ya 97,8 faizi bilavasitə tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsinə sərf olunmuşdur. Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin 87,7 faizini dövlət sektoru, 12,3 faizini isə qeyri-dövlət sektoru təşkil etmişdir.

Cədvəl 5

Mülkiyyət növləri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər*

 

2023-cü ilin 

yanvar-iyun aylarında,

min manat

2022-ci ilin 

müvafiq 

dövrünə

 nisbətən, 

faizlə

Ümumi

 həcmdə 

xüsusi                      çəkisi, faizlə

Cəmi

19801,4

70,5

100,0

o cümlədən:

 

 

 

dövlət sektoru

17368,8

70,0

87,7

qeyri-dövlət sektoru

2432,6

74,8

12,3

ondan:

 

 

 

fərdi yaşayış evlərinin tikintisinə

 

2400,0

 

86,6

 

12,1

                                                                                                Qrafik 4

Əsas kapitala yönədilmiş vəsaitlərin 

mülkiyyət növləri üzrə strukturu, faizlə


Tikinti müəssisələrinin fəaliyyəti haqqında

2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında fəaliyyət göstərən müəssisələr tərəfindən yerinə yetirilmiş işlərin həcmi 1195,5 min manat təşkil etmiş və ümumi tikinti işlərinin 967,4 min manatını, yaxud 80,9 faizini hüquqi şəxslərin yerinə yetirdiyi tikinti işləri (ondan 95,2 faizini tikinti, yenidənqurma və genişləndirmə, 4,8 faizini əsaslı təmir işləri) təşkil etmişdir. 19,1 faizi isə fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər tərəfindən yerinə yetirilmişdir.   

Cədvəl 6

Tikinti müəssisələri və fiziki şəxslər tərəfindən 

yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin dəyəri, min manatla 

(2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında)

 

Cəmi

Ümumi

 yekuna nisbətən, 

faizlə

2022-ci ilin 

müvafiq 

dövrünə

 nisbətən, faizlə

 Cəmi

1195,5

100,0

112,4

o cümlədən:

 

 

 

Hüquqi şəxslər 

967,4

80,9

93,2

o cümlədən:

 

 

 

tikinti, yenidənqurma və genişləndirmə

 

920,5

 

95,2

 

3,0d

əsaslı təmir

46,9

4,8

52,8

cari təmir

-

-

-

sair işlər 

-

-

-

Fiziki şəxslərin yerinə yetirdiyi işlər

228,1

19,1

8,7d

Kənd təsərrüfatı

2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında kənd təsərrüfatı üzrə ümumi məhsulun faktiki qiymətlərlə dəyəri 54222,3 min manat təşkil etmiş, 2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 6,8 faiz azalmışdır.

Bitkiçilik. 2023-cü ilin məhsulu üçün 5243,0 hektar sahədə buğda, 6611,0 hektar sahədə arpa səpini aparılmışdır. 2023-cü ilin məhsulu üçün olan kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi aşağıdakı cədvəllə xarakterizə olunur:

Cədvəl 7

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi, hektar

 

2023-cü ildə

2022-ci ildə

2023-cü il

2022-ci ilə nisbətən, faizlə

Cəmi əkin sahəsi 

18967,0

18970,2

99,9

o cümlədən:

 

 

 

dənlilər və dənli paxlalı bitkilər

12387,0

12059,2

102,7

ondan: buğda

5243,0

4876,6

107,5

arpa

6611,0

6487,6

101,9

vələmir

80,0

90,0

133,4

sorqo

36,0

71,0

50,7

paxlalılar

17,0

16,0

106,3

qarğıdalı

350,0

474,0

73,8

günəbaxan

50,0

44,0

113,6

tərəvəz

780,0

822,0

95,0

bostan

43,0

37,0

116,2

kartof

1300,0

1270,0

102,4

yem bitkiləri

4457,0

4782,0

93,2

                                                                                                               Cədvəl 8

01.07.2023-cü il tarixinə əkin sahələrindən məhsul toplanışı və

məhsuldarlıq

 

Məhsul toplanmış sahə, hektarla

Məhsul, sentnerlə

Məhsuldarlıq, sentnerlə

Buğda 

330,0

11550,0

35,0

Arpa

4588,0

135340,0

29,5

Yaşıl     lobya

90,0

1800,0

20,0

Bibər

40

8800,0

220,0

Xiyar 

80,0

28000,0

350,0

Pomidor

106,0

31800,0

300,0

Sarımsaq

17,0

2400,0

141,2

Sair     tərəvəz

85,0

8500,0

100,0

Yem     bitkiləri

1500,0

4500,0

30,0

Bağlar və giləmey-vəliklər(bar verən yaşda) 

 

1648,2

 

48800,0

 

29,6

Heyvandarlıq. 2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında heyvandarlıq bölməsində diri çəkidə 2601,0 ton ət, 16553,5 ton süd, 6020,0 min ədəd yumurta, 235,5 ton yun istehsal edilmişdir. 2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən yumurta istehsalı 2,0 min ədəd  artmış, ət istehsalı 69,4 ton, süd istehsalı isə 33,2 ton, yun istehsalı 0,7 ton azalmışdır. 

                                                                                                           Cədvəl 9

Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, sentner

       

2023-cü ilin yanvar-iyun  aylarında

2022-ci ilin yanvar-iyun aylarında

2023-cü ilin yanvar-iyun ayları 2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən

%

+, -

Ət (diri çəkidə)

26010,0

26704,0

97,4

-694,0

Süd

165535,0

165867,0

99,8

-332,0

Yumurta, min ədəd

6020,0

6018,0

100,0

+2,0

Yun

2355,0

2362,0

99,7

-7,0

2023-cü ilin iyulun 1-nə rayonda 29590 baş iribuynuzlu mal-qara (ondan 16211 baş inək və camış), 127918 baş qoyun və keçi mövcud olmuşdur. Keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə iribuynuzlu mal-qaranın sayı 638 baş (2,1 faiz) azalmış (inək və camışların sayı 21 baş (0,1 faiz) artmış, qoyun və keçilərin sayı 1615 baş (1,2 faiz) azalmışdır.

                                                                                                              Cədvəl 10

Mal-qaranın sayı, iyulun 1-i vəziyyətinə, baş

       

2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında

2022-ci ilin yanvar-iyun aylarında

2023-cü ilin yanvar-iyun ayları

2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən

%

+, -

İribuynuzlu mal-qara 

29590

30228

97,9

-638

ondan:

 

 

 

 

inək və camışlar

16211

16190

100,1

+21

Qoyun və keçilər

127918

129533

98,8

-1615

Nəqliyyat

2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında avtomobil nəqliyyatı sahəsində fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektləri tərəfindən 7163,0 min nəfər sərnişin daşınmış, 2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 18,4 faiz artmışdır.  

                                                                                                       Cədvəl 11

Avtomobil nəqliyyatı sektorunda sərnişin daşınması, min nəfər

 

2023-cü ilin

yanvar-iyun aylarında

2022-ci ilin

yanvar-iyun aylarında

2022-ci ilin 

müvafiq dövrünə

nisbətən, faizlə

 Cəmi

7163,0

6052,0

118,4

2023-cü ilin yanvar-iyun ayların da avtomobil nəqliyyatı ilə  641,0 min ton yük daşınmış və 2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 7,2 faiz artmışdır.

                                                                                                        Cədvəl 12

Avtomobil nəqliyyatı sektorunda yük daşınması, min ton

 

 

2023-cü ilin

yanvar-iyun aylarında

2022-ci ilin

yanvar-iyun aylarında

2022-ci ilin 

müvafiq dövrünə

nisbətən, faizlə

 Cəmi

641,0

598,0

107,2

2023-cü ilin yanvar-iyun ayları ərzində nəqliyyat müəssisələri tərəfindən 5 milyon 142,3 min manatlıq xidmət göstərilmiş, 2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 4,3 faiz artmışdır. Göstərilmiş xidmətin 212,9 min manatı (4,1 faizi) dövlət sektorunun, 4 milyon 929,4 min manatı (95,9 faizi) qeyri-dövlət sektorunun müəssisələri tərəfindən həyata keçirilmişdir.

                                                                                                              Cədvəl 13

 

2023-cü ilin

yanvar-iyun aylarında,

 manatla

2022-ci ilin

yanvar-iyun aylarında, 

manatla

2022-ci ilin 

müvafiq 

dövrünə 

nisbətən, faizlə

Nəqliyyat xidmətindən əldə olunan gəlir, faktiki qiymətlərlə

5142,3

4655,1

104,3

o cümlədən:

 

 

 

dövlət sektoru

212,9

183,7

109,5

qeyri-dövlət sektoru

4929,4

4471,4

104,1

İnformasiya və rabitə

Bu sahədə fəaliyyət göstərən müəssisələr tərəfindən 2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə göstərilmiş xidmətlərin dəyəri real ifadədə 22,5 faiz artaraq 1226,4 min manat təşkil etmişdir ki, onun da 1064,6 min manatı (86,8 faizi) əhali tərəfindən istifadə olunmuşdur. Əhaliyə göstərilmiş xidmətlərin dəyəri 2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 10,1 faiz artmışdır. Xidmətlərin ümumi həcmində dövlət sektorunun xüsusi çəkisi 86,7 faiz, qeyri-dövlət sektorunun xüsusi çəkisi 13,3 faiz təşkil etmişdir.

                                                                                                               Cədvəl 14

İnformasiya və rabitə müəssisələrinin işinin əsas göstəriciləri, min manat

 

2023-cü ilin yanvar-

iyun aylarında

2022-ci ilin

yanvar-

iyun aylarında

2022-ci ilin

müvafiq dövrünə nisbətən,

 faizlə

İnformasiya və rabitə 

xidmətlərindən əldə olunan gəlir

 

1226,4

 

1000,9

 

122,5

o cümlədən:

 

 

 

dövlət sektoru

1063,4

917,9

115,6

qeyri-dövlət sektoru

163,0

83,0

196,4

İstehlak bazarı

2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında istehlakçıların tələbatının ödənilməsi məqsədilə satılmış məhsulların və göstərilmiş xidmətlərin dəyəri 135 milyon 725,3 min manat olmaqla 2022-ci ilin eyni dövrünə nisbətən müqayisəli qiymətlərlə  4,3 faiz artmışdır. 

                                                                                                       Cədvəl 15

İstehlak bazarı üzrə əsas göstəricilər

                                  

2023-cü ilin

yanvar-iyun aylarında 

min manat

2023-cü ilin yanvar-iyun ayları 

2022-ci ilin yanvar-iyun aylarına 

nisbətən, faizlə

İstehlak bazarında satılmış məhsulların və göstərilmiş xidmətlərin ümumi dəyəri

 

135725,3

 

104,3

o cümlədən:

 

 

dövlət mülkiyyəti üzrə

-

-

qeyri-dövlət mülkiyyəti üzrə

135725,3

104,3

ondan:

fərdi sahibkarlar, bazar və yarmarkalar üzrə

 

105869,2

 

106,8

Əmtəə bazarı

2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında pərakəndə ticarət şəbəkələrində istehlakçılara 135 milyon 725,3 min manatlıq məhsul satılmış və onun 73 milyon 783,5 min manatını (54,4 faiz) ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 61 milyon 941,8 min manatını (45,6 faiz) qeyri-ərzaq malları təşkil etmişdir.

2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən pərakəndə ticarət dövriyyəsi müqayisəli qiymətlərlə 4,3 faiz artmış, o cümlədən ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə 12,8 faiz azalmış, qeyri-ərzaq malları üzrə 35,2  faiz artmışdır.                                                                                                    

                                                                                                    Cədvəl 16

Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin makrostrukturu

 

2023-cü ilin

 yanvar-iyun aylarında,

min manat

Ümumi yekunda xüsusi çəkisi, faizlə

2023-cü ilin yanvar-iyun ayları 

2022-ci ilin yanvar-iyun aylarına 

nisbətən, faizlə

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi

135725,3

100,0

104,3

 o cümlədən:

 

 

 

ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları

 

73783,5

 

54,4

 

87,2

qeyri-ərzaq malları

61941,8

45,6

135,2

2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında əhalinin bir nəfərinə düşən orta aylıq pərakəndə ticarət dövriyyəsi 235,8 manat olmuşdur. Ticarət şəbəkəsində bir rayon sakini orta hesabla ayda 128,2 manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 107,6 manatlıq qeyri-ərzaq malları almışdır.

Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin 22,0 faizini hüquqi şəxslər, 17,4 faizini fərdi sahibkarlar tərəfindən, 60,6 faizini bazar və yarmarkalarda satılmış məhsulların həcmi təşkil etmişdir.

                                                                                                       Cədvəl 17

Məhsul bazarı üzrə əsas göstəricilər

 

2023-cü ilin

yanvar-iyun aylarında,

min manat

2023-cü ilin yanvar-

iyun ayları 

2022-ci ilin yanvar-

iyun aylarına 

nisbətən, faizlə

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi

135725,3

104,3

o cümlədən:

 

 

müəssisələr üzrə

29856,1

96,3

fərdi sahibkarlar üzrə

23673,6

113,7

bazar və yarmarkalar üzrə

82195,6

110,5

                                                                                                                             Qrafik 5

2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında pərakəndə ticarət dövriyyəsinin strukturu 


                                                                                               Cədvəl 18

Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin dinamikası 

 

Əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən, 

müqayisəli qiymətlərlə, faizlə

Pərakəndə

 ticarət dövriyyəsi

o cümlədən

ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə

qeyri-ərzaq

malları üzrə

   2023-cü il

Yanvar-iyun

104,3

87,2

135,2

   2022-ci il

Yanvar-iyun

102,9

102,5

101,3

2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında pərakəndə ticarət şəbəkələrində əmtəə qalığının həcmi 10 milyon 408,2 min manat təşkil etmişdir.

İctimai iaşə xidmətləri

2023-cü ilin yanvar-iyun ayları ərzində ictimai iaşə dövriyyəsi 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 23,0 faiz artaraq 2 milyon 270,0 min manat olmuşdur.

                                                                                                            Cədvəl 19

 

2023-cü ilin

 yanvar-iyun aylarında,

min manat

2023-cü ilin

yanvar-iyun ayları

2022-ci ilin

yanvar-iyun aylarına

nisbətən, faizlə

İctimai iaşə xidmətləri, cəmi 

2270,0

123,0

o cümlədən:

 

 

hüquqi şəxslər  üzrə

-

-

fiziki şəxslər 

2270,0

123,0

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər

2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən real ifadədə 16,2 faiz artaraq 18 milyon 664,6 min manat təşkil etmişdir. Hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 13 milyon 104,6 min manatlıq xidmət göstərilmişdir ki, bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 70,2 faizini təşkil etmişdir.

                                                                                                               Cədvəl 20

Ödənişli xidmətlərin göstərilməsi

 

2023-cü ilin

 yanvar-iyun aylarında,

min manat

2023-cü ilin

yanvar-iyun ayları

2022-ci ilin

yanvar-iyun aylarına

nisbətən, faizlə

Ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri-cəmi

 

18664,6

 

116,2

o cümlədən:

dövlət sektoru

 

6413,0

 

95,4

qeyri-dövlət sektoru 

12251,6

131,2

ondan: fiziki şəxslər 

5560,0

78,4

2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında əhalinin hər bir nəfəri orta hesabla 194,6 manatlıq müxtəlif ödənişli xidmətlərdən istifadə etmişdir. 

                                                                                                   Cədvəl 21

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin indeksləri 

 

Əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən müqayisəli qiymətlərlə, faizlə

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər

o cümlədən

hüquqi şəxslər üzrə

fiziki şəxslər

 üzrə

2022-ci il

Yanvar-iyun

107,3

98,8

115,3

2023-cü il 

Yanvar-iyun

116,2

184,8

78,4

İri müəssisələr tərəfindən əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmində sənaye müəssisələri 43,1 faiz  təşkil etmişdir.

                                                                                                             Cədvəl 22

İri müəssisələr tərəfindən əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 

 

2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında,

min manatla

2023-cü ilin

yanvar- iyun ayları

2022-ci ilin müvafiq dövrünə  nisbətən, faizlə

Ümumi həcmdə 

xüsusi çəkisi, faizlə

İri və orta müəssisələr üzrə, cəmi

11915,1

173,9

63,8

o cümlədən:

 

 

 

digər sahələrin iri və orta müəssisələri

 

5130,7

 

94,1

 

27,5

o cümlədən:

 

 

 

sənaye

5130,7

94,1

27,5

əsas fəaliyyət növü üzrə ( iri və orta müəssisələr) 

 

6784,4

 

4,8 d

 

36,3

Qrafik 6

İri müəssisələr tərəfindən əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin xarakteristikası 


Qiymət indeksləri

            İstehlak məhsullarının və ödənişli xidmətlərin istehlak qiymətləri indeksi

Rayon üzrə 2023-cü ilin iyun ayında istehlak qiymətləri indeksi may ayı ilə müqayisədə 99,6 faiz, 2023-cü  ilin yanvar-iyun aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə isə 111,8 faiz təşkil etmişdir.

2023-cü ilin iyun ayında ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə istehlak qiymətləri indeksi may ayı ilə müqayisədə 99,0 faiz, 2023-cü  ilin yanvar-iyun aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə isə 118,3 faiz təşkil etmişdir.

2023-cü ilin iyun ayında qeyri-ərzaq məhsulları üzrə istehlak qiymətləri indeksi may ayı ilə müqayisədə 100,2 faiz, 2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə isə 106,7 faiz təşkil etmişdir.

2023-cü ilin iyun ayında əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlər üzrə istehlak qiymətləri indeksi may ayı ilə müqayisədə 100,0 faiz, 2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə isə 106,7 faiz təşkil etmişdir.

                                                                                                            Cədvəl 23

İstehlak qiymətləri indeksinin dəyişməsi

 

Cəmi məhsullar və xidmətlər

Ərzaq məhsulları, içkilər və tütün  məmulatları

əvvəlki aya nisbətən, faizlə

əvvəlki ilin müvafiq dövrünə

nisbətən,

 faizlə

əvvəlki aya nisbətən,

faizlə

əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən, 

faizlə

2023-cü il

Aprel

100,6

112,0

100,9

119,1

May

99,8

111,9

99,5

118,6

İyun

99,6

111,8

99,0

118,3

..ardı

 

Qeyri-ərzaq məhsulları 

Xidmətlər

əvvəlki aya nisbətən, faizlə

əvvəlki ilin müvafiq dövrünə

nisbətən,  

faizlə

əvvəlki aya nisbətən, 

faizlə

əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən,

 faizlə

2023-cü il

Aprel

100,0

106,8

100,5

106,3

May

100,1

106,7

100,0

106,5

İyun

100,2

106,7

100,0

106,7

Muzdla işləyənlərin sayı

Məşğul əhalinin tərkib hissəsi olan muzdla çalışan işçilərin sayı 2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında 10923 nəfər, o cümlədən iqtisadiyyatın dövlət sektorunda 6613 nəfər (60,5 faiz), qeyri-dövlət sektorunda isə 4310 nəfər (39,5 faiz) təşkil etmişdir. 

Muzdlu işçilərin 19,1 faizi məhsul istehsalı sahələrində, o cümlədən 14,1 faizi sənaye (o cümlədən 2,9 faizi mədənçıxarma, 7,5 faizi emal, 2,2 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 1,5 faizi su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı) sahələrində, 1,1 faizi tikinti, 3,9 faizi kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşəçilik sektorunda məşğul olmuşdur. 

Muzdlu işçilərin 80,9 faizi xidmət sahələrində, o cümlədən 28,3 faizi təhsil, 22,5 faizi ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 12,2 faizi səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi, 5,7 faizi dövlət idarəetməsi və müdafiə, sosial təminat, 1,9 faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 5,4 faizi istirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət, 0,3 faizi peşə, elmi və texniki fəaliyyət, 1,0 faizi maliyyə və sığorta, 1,1 faizi informasiya və rabitə, 0,4 faizi daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar, 1,5 faizi inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi, 0,4 faizi digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi, 0,2 faizi turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə sahələrində çalışmışlar.

Yeni iş yerlərinin açılması

İlkin məlumatlara əsasən 2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında hüquqi şəxslər üzrə 59 yeni iş yeri açılmış və 694 yeni fərdi sahibkarlıq subyektləri yaradılmışdır. İş yerlərindən 25,4 faizi yeni, 74,6 faizi mövcud müəssisə və təşkilatlarda yaradılmışdır.

                                                                                                         Cədvəl 24

2022-ci ildə və 2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında yeni açılmış 

iş yerlərinin xarakteristikası

 

2022-ci il

2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında

Xüsusi çəkisi, faizləYeni iş yerlәrinin sayı (fərdi sahibkarlar istisna olmaqla), cәmi

135

59

100,0


o cümlədən:

 

 

 


yeni yaradılmış müəssisə və təşkilatlarda

65

15

25,4


mövcud  müəssisə və təşkilatlarda

70

44

74,6


fəaliyyəti bərpa edilmiş müəssisə və təşkilatlarda

-

-

-


digər tədbirlər üzrə (müxtəlif beynəlxalq və yerli layihələr, abadlıq işləri və s.)

-

-

-


Yeni yaradılmış fәrdi sahibkarlıq subyektlәrinin sayı

1270

694

100,0


                                                                                                                       Qrafik 7

2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında yeni açılmış iş yerləri strukturu

(fərdi sahibkarlar istisna olmaqla)

 (yekuna görə, faizlə)


Əməkhaqqı

2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 638,1 manat, həmçinin dövlət sektorunda 641,1 manat, qeyri-dövlət sektorunda 633,6 manat təşkil etmiş, 2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən rayon üzrə 19,0 faiz, o cümlədən dövlət sektoru üzrə 11,3 faiz artmış, qeyri-dövlət sektoru üzrə isə 37,1 faiz artmışdır. İqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində işləyənlərin orta aylıq əməkhaqqı rayon göstəricisindən çox olmuş və emal bölməsində 1065,3 manat, mədənçıxarma sənayesində 873,8 manat, elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı bölməsində 823,0 manat, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahəsində 876,6 manat, maliyyə və sığorta sahəsində 1385,7 manat, dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminatda 943,6 manat, əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi sahəsində 714,1 manat təşkil etmişdir.

                                                                                                        Cədvəl 25

2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında iqtisadi fəaliyyət 

növləri üzrə muzdla işləyənlərin sayı və orta aylıq nominal əməkhaqqı

Hərfi

işarəsi

 

 

 

Fəaliyyət növləri

 

 

İşçilərin

sayı,

nəfər

 

Bir işçiyə düşən orta aylıq nominal 

əməkhaqqı, manat

2023-cü

 ilin 

yanvar-iyun aylarında

2022-ci ilin 

yanvar-iyun

aylarına nisbətən, 

faizlə

Orta  rayon göstəricisinə

nisbətən,

faizlə

 

Cəmi

10923

638,1

119,0

100,0

 

ondan:

 

 

 

 

 

dövlət mülkiyyəti

6613

641,1

111,3

100,4

 

qeyri-dövlət mülkiyyəti

4310

633,6

137,1

99,2

 

o cümlədən:

 

 

 

 

A

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq

431

513,4

119,1

81,5

B

Mədənçıxarma sənayesi

316

873,8

116,3

136,9

C

Emal sənayesi*)

822

1065,3

313,6

166,9

D

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı

 

 

235

 

 

823,0

 

 

111,1

 

 

128,9

E

Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı 

 

160

 

470,4

 

107,5

 

73,7

F

Tikinti

123

540,4

115,5

84,6

G

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin  təmiri*) 

 

2457

 

451,4

 

112,9

 

70,7

H

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

209

876,6

92,3

137,3

İ

Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə                    

 

22

 

410,4

 

118,0

 

64,3

J

İnformasiya və rabitə

120

551,7

111,2

86,4

K

Maliyyə və sığorta fəaliyyəti

106

1385,7

101,3

217,1

L

Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar

41

394,0

112,2

61,7

M

Peşə, elmi və texniki fəaliyyət

33

552,5

131,2

86,5

                                  

                                                              ...  ardı

N

İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi

168

466,4

106,5

73,0

O

Dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat                                

619

943,6

111,9

147,8

P

Təhsil

3088

578,9

108,5

90,7

Q

Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi

1332

714,1

123,8

111,9

R

İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət

594

472,7

118,9

74,0

S

Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi

47

669,9

122,4

104,9

*) Fiziki şəxslər nəzərə alınmaqla

Qrafik 8

2023-cü və 2022-ci ilin yanvar-iyun aylarında rayon üzrə 

 orta aylıq nominal əməkhaqqı 


Demoqrafik vəziyyət

01.01.2023-cü il tarixinə əmək qabiliyyətli yaşadək (0-14 yaşda olan uşaq və yeniyetmələr) 20118 nəfər (21,0 faiz), əmək qabiliyyətli yaşda (kişilər 15-64 yaş, qadınlar 15-61 yaş) 66533 nəfər (69,5 faiz) və əmək qabiliyyətli yaşdan yuxarı (ahıllar)  9122 nəfər (9,5 faiz) əhali vardır. Qazax rayonu üzrə əhalinin sayı 2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında 172 nəfər artaraq 01.07.2023-cü il vəziyyətinə 95 min 945 nəfərə çatmışdır. Əhalinin 49,2 faizini (47 min 204 nəfər) kişilər, 50,8 faizini (48 min 741 nəfər) qadınlar təşkil edir. Ərazisi 692 kv.km olan rayon əhalisinin bir kvadrat kilometrə düşən sıxlığı 139 nəfər olmuşdur.                                        

Cədvəl 26 

Əhalinin təbii hərəkətinin əsas göstəriciləri

Demoqrafik göstəricilər

Nəfərlə

Əhalinin hər 1000 nəfərinə

2023-cü ilin yanvar-iyun

 ayları

2022-ci ilin yanvar-iyun

ayları

artım(+)

azalma(-)

2023-cü ilin yanvar-iyun

 ayları

2022-ci ilin yanvar-iyun

 ayları 

2023-cü il 2022-ci ilə nisbətən

faizlə

Ümumi artım

172

311

-139

3,6

6,5

55,4

Təbii artım

169

288

-119

3,5

5,9

59,3

doğulanlar

543

683

-140

11,4

13,9

82,0

ölənlər

374

395

-21

7,9

8,0

98,9

Nikahlar

261

326

-65

5,5

6,6

83,3

Boşanmalar

78

64

+14

1,6

1,3

123,1

Ədliyyə Nazirliyinin Rayon Qqeydiyyat şöbələri tərəfindən 2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında rayonda 543 nəfər doğulan körpə qeydə alınmış və əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici 11,4 təşkil etmişdir. 

2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında 374 ölüm halı qeydə alınmış və əhalinin hər 1000 nəfərinə 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 8,0-dən 7,9-ya qədər azalmışdır.

2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında rayonda 261 nikaha daxilolma və 78 boşanma halları qeydə alınmış, əhalinin hər 1000 nəfərinə 2022-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən nikahların sayı 6,6-dan 5,5-ə qədər azalmış, boşanmaların sayı 1,6 təşkil etmişdir.

                                                                                                               Qrafik 9

2023-cü və 2022-ci ilin yanvar-iyun aylarında 

demoqrafik göstəricilər

                                        

Cədvəl 27

Əhalinin mexaniki hərəkətinin göstəriciləri

S/s

Demoqrafik göstəricilər

yanvar-iyun

ayları

Nəfərlə

Əhalinin hər 1000 nəfərinə

2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında

2022-ci ilin yanvar-iyun aylarında

2023-cü ilin yanvar-

Iyun aylarında

2022-ci ilin yanvar-

Iyun aylarında

1

Gələnlərin sayı

18

12

0,4

0,1

2

Gedənlərin sayı

-

-

 

 

3

Miqrasiya saldosu

18

12

0,4

0,1

2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Miqrasiya Xidmətinin müvafiq qurumları tərəfindən daimi yaşamaq üçün rayona 18 nəfər gələn qeydə alınmışdır. Rayon üzrə miqrasiya saldosu müsbət 18 nəfər təşkil etmişdir.

Dürdanə XƏLİLOVA, 

Qazax Rayon Statistika İdarəsinin rəisiFacebook-da paylaş