• Təqvim

  • Maraq2024-cü ilin yanvar-mart aylarında Qazax rayonunun iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri


2024-cü ilin yanvar-mart aylarında Qazax rayonu üzrə iqtisadiyyatın əsas sahələrində ümumi məhsul buraxılışı 87 milyon 320,8 min manat təşkil etmiş və əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 6,7 faiz artmışdır. Məhsul buraxılışının həcmi 2023-cü ilin yanvar-mart ayları ilə müqayisədə sənayedə 16,5 faiz, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahəsində 17,2 faiz, ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahəsində 4,2 faiz artmış, tikintidə isə 52,5 faiz, informasiya və rabitə xidmətləri sahəsində 22,7 faiz azalmışdır. 2024-cü ilin yanvar-mart ayları ərzində məhsul və xidmətlərin 89,9 faizi iqtisadiyyatın qeyri-dövlət sektoruna aid olmuşdur. Əhalinin hər nəfərinə düşən ümumi məhsul və xidmətlər 907,6 manat təşkil etmişdir. 

Sənaye. 2024-cü ilin yanvar-mart ayları ərzində faktiki qiymətlərlə 43 milyon 871,2 min manatlıq və ya 2023-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən 16,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmiş və sənaye xidmətləri göstərilmişdir. İstehsalın ümumi həcmində mədənçıxarma sektoru 15,2 faiz, emal sektoru 66,8 faiz, elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sektoru 17,3 faiz, su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektoru 0,7 faiz təşkil etmişdir. Məhsulun 82,0 faizi qeyri-dövlət sektorunun payına düşmüş və 2023-cü ilin  eyni dövrünə nisbətən faktiki  qiymətlərlə 16,3 faiz artmışdır. 2024-cü ilin yanvar-mart aylarında mədənçıxarma sektorunda 6 milyon 646,0 min manatlıq, emal sektorunda 29 milyon 313,2 min manatlıq məhsul istehsal edilmiş, 2023-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən məhsul istehsalı müqayisəli qiymətlərlə mədənçıxarma sektorunda 23,3 faiz azalmış, emal sektorunda 25,3 faiz artmışdır. Emal sektorunda 2023-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən tikinti materiallarının istehsalı 15,5 faiz artmış, mebellərin istehsalı 3,0 faiz azalmışdır. Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda istehsalın real həcmi 2023-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20,8 faiz artmış, rayon əhalisinə və digər istehlakçılara 24980,3 MVt.s elektrik enerjisi, 47,8 milyon kubmetr təbii qaz verilmişdir. Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda istehsalın real həcmi 4,9 faiz artmış, əhaliyə və digər istehlakçılara 254,2 min kubmetr təbii su verilmişdir.

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq. 2024-cü ilin məhsulu üçün 4477,0 hektar sahədə buğda, 6838,0 hektar sahədə arpa səpini aparılmışdır. 2024-cü ilin yanvar-mart aylarında heyvandarlıq sahəsində 1317,0 ton ət (diri çəkidə), 7449,3 ton süd, 2718,0 min ədəd yumurta istehsal edilmişdir. 2023-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən ət istehsalı 0,6 ton azalmış, süd istehsalı 0,3 ton, yumurta istehsalı 2,0 min ədəd (0,1 faiz) artmışdır. 2024-cü ilin aprel ayının 1-nə 29326 baş iribuynuzlu mal-qara (ondan 16028 baş inək və camış), 126376 baş qoyun və keçi mövcud olmuşdur. 2023-cü ilin eyni dövrünə nisbətən mal-qaranın baş sayı 0,8 faiz, qoyun və keçilərin baş sayı isə 1,1 faiz azalmışdır.

Tikinti. 2024-cü ilin yanvar-mart ayları ərzində bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 1 milyon 895,0 min manat məbləğində, yaxud 2023-cü ilin eyni dövrü ilə  müqayisədə 52,2 faiz az vəsait yönəldilmişdir. Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 1 milyon 765,4 min manatı və ya 93,2 faizi bilavasitə tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsinə sərf olunmuşdur.

Nəqliyyat. 2024-cü ilin yanvar-mart ayları ərzində avtomobil nəqliyyatı sahəsində fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektləri tərəfindən 3631,0 min nəfər sərnişin daşınmış, 2023-cü ilin eyni dövrünə nisbətən 6,8 faiz artım müşahidə olunmuşdur. 2024-cü ilin  yanvar-mart aylarında avtomobil nəqliyyatı ilə 432,0 min ton yük daşınmış və 2023-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən 6,7 faiz artmışdır. 

İnformasiya və rabitə. İnformasiya və rabitə müəssisələri tərəfindən 2024-cü ilin yanvar-mart aylarında faktiki qiymətlərlə 463,0 min manatlıq xidmət göstərilmiş, xidmətlərin 396,3 min manatı və ya 85,6 faizi əhali tərəfindən istehlak olunmuşdur. 2023-cü ilin yanvar-mart ayları ilə müqayisədə informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi dəyər ifadəsində 22,7 faiz azalmış, bu sahədə əldə olunmuş gəlirin 84,1 faizi dövlət sektoru tərəfindən həyata keçirilmiş, 2023-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən 26,2 faiz azalmışdır. 

Pərakəndə ticarət. 2024-cü ilin yanvar-mart aylarında pərakəndə ticarət şəbəkələrindən əhaliyə 72 milyon 648,5 min manatlıq məhsul satılmış, xidmət subyektləri tərəfindən 9 milyon 650,0 min manatlıq ödənişli xidmət göstərilmişdir. 2023-cü ilin yanvar-mart ayları ilə müqayisədə pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4,2 faiz, əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlərdən əldə olunan gəlir isə 2,0 faiz artmışdır. Ticarət şəbəkələrində 42 milyon 132,2 min manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 30 milyon 516,3 min manatlıq qeyri-ərzaq məhsulları satılmışdır. 2023-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ərzaq məhsullarının, içkilər və tütün məmulatlarının satışı 1,5 faiz, qeyri-ərzaq məhsullarının satışı 8,3 faiz artmışdır. 

İstehlak qiymətləri indeksləri. 2024-cü ilin mart ayında istehlak məhsullarının və ödənişli xidmətlərin qiymətlərində fevral ayına nisbətən 0,2 faiz bahalaşma, o cümlədən qida məhsulları, içkilər və tütün məmulatlarının qiymətlərində 0,4 faiz, qeyri-qida məhsullarının qiymətlərində 0,1 faiz bahalaşma müşahidə olunmuş, əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin qiymətlərində dəyişiklik müşahidə olunmamışdır. 2024-cü ilin yanvar-mart aylarında 2023-cü ilin müvafiq dövrünə nisbətən istehlak məhsullarının və ödənişli xidmətlərin qiymətlərində 1,7 faiz bahalaşma, o cümlədən qida məhsulları, içkilər və tütün məmulatlarının qiymətlərində 1,7 faiz, qeyri-qida məhsullarının qiymətlərində 0,9 faiz, əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin qiymətlərində 2,3 faiz bahalaşma müşahidə olunmuşdur. 

Əməkhaqqı. 2024-cü ilin yanvar-mart ayları  ərzində muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 697,0 manat, dövlət sektorunda 668,6 manat, qeyri-dövlət sektorunda 744,5 manat təşkil etmişdir. İqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində işləyənlərin orta aylıq nominal əməkhaqqı orta rayon göstəricisinə nisbətən yüksək olmuş, emal sənayesində 1440,9 manat, elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı bölməsində 861,3 manat, maliyyə və sığorta sahəsində 1647,7 manat, daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar sahəsində 434,7 manat, dövlət idarəetməsi və müdafiə, sosial təminat sahəsində 997,6 manat, təhsil sahəsində 614,2 manat, əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi sahəsində 726,5 manat, istirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində 471,3 manat  təşkil etmişdir.

Demoqrafik vəziyyət. 2024-cü ilin yanvar-mart aylarında rayon əhalisinin sayı ilkin hesablamalara  əsasən 30 nəfər artaraq 2024-cü il aprel ayının 1-i vəziyyətinə 96 min 236 nəfər təşkil etmişdir. 

Cədvəl 1

MAKROİQTİSADİ GÖSTƏRİCİLƏR 

 

2024-cü ilin yanvar-mart aylarında,

faktiki

qiymətlərlə 

 

2024-cü ilin     yanvar-mart ayları 2023-cü ilin  yanvar-mart aylarına

nisbətən,

faizlə

Məlumat üçün

2023-cü ilin yanvar-mart ayları

2022-ci ilin yanvar-mart aylarına

nisbətən, faizlə

Ümumi məhsul buraxılışı, min manat

87320,8

106,7

99,9

Sənaye məhsulunun ümumi həcmi*), min manat

43871,2

116,5

107,9

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, min manat, o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə

1895,0

 

 

1765,4

47,8

 

 

47,5

56,8

 

 

53,9

Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu, min manat

15458,9

100,0

99,6

Nəqliyyat sektorunda yük daşınması*), min ton                 

432,0

106,7

130,2

Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması*), min sərnişin

3631,0

106,8

104,0

İnformasiya və rabitə xidmətləri,  min manat

463,0

77,3

126,0

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi*),  min manat

72648,5

102,4

106,6

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər*), min manat

9650,0

102,0

108,9

Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat

697,0

111,1

119,4

Əhalinin sayı,  01.04.2024 vəziyyətinə, nəfər

96236

100,4

100,5Qeyd: *) fiziki şəxslər nəzərə alınmaqla; 

Ümumi məhsul buraxılışı

2024-cü ilin yanvar-mart ayları ərzində 82 milyon 320,8 min manat həcmində və ya 2023-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən 6,7 faiz çox ümumi məhsul istehsal edilmiş və xidmətlər göstərilmiş, ÜMB-nin hər nəfərə həcmi 907,6 manat təşkil etmişdir. 2024-cü ilin yanvar-mart aylarında istehsal edilmiş ümumi məhsul və göstərilmiş xidmətlərin həcmi sənayedə 43 milyon 871,2 manat (50,2 faiz), kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahəsində 15 milyon 458,9 min manat (17,7 faiz), tikintidə 1 milyon 765,4 manat (2,0 faiz), nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahəsində 2 milyon 514,8 manat (2,9 faiz), informasiya və rabitə sahəsində 463,0 min manat (0,6 faiz), ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahəsində 23 milyon 247,5 min manat (26,6 faiz) təşkil etmişdir. Ümumi məhsul buraxılışı, sənayedə 16,5 faiz, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahəsində 12,7 faiz, ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahəsində 4,2 faiz artmış, tikintidə 52,5 faiz, informasiya və rabitə xidmətləri sahəsində 22,7 faiz azalmışdır.

Cədvəl 2

İqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə məhsul buraxılışı və məhsul buraxılışının fiziki həcm indeksi

                                                                           

2024-cü ilin yanvar-mart ayları

faktiki

qiymətlərlə,

min manat

2023-cü ilin yanvar-mart ayları

faktiki qiymətlərlə,

min manat

Qiymət indeksi, faizlə

2024-cü ilin yanvar-mart ayları 

2023-cü ilin qiymətləri ilə,

min manat 

Fiziki

həcm

indeksi,

faizlə

Ümumi

həcmdə

xüsusi

çəkisi,

faizlə

A

1

2

3

4

5

6

Sənaye

43871,2

37768,3

99,7

44000,1

116,5

50,2

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq    

15458,9

14415,1

107,2

14420,8

100,0

17,7

Tikinti

1765,4

3719,6

100,0

1765,4

47,5

2,0

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 

2514,8

2191,2

97,9

2568,7

117,2

2,9

İnformasiya və rabitə

463,0

596,4

100,4

461,0

77,3

0,6

Ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri

23247,5

22219,9

100,4

23153,2

104,2

26,6

Yekun:

87320,8

80910,6

101,1

86369,2

106,7

100,0

Qrafik 1

2024-cü ilin yanvar-mart aylarında ÜMB-də sahələrin xüsusi çəkisi, faizlə

                                  

                                                                                                               Qrafik 2

2024-cü ilin yanvar-mart aylarında ÜMB-nin mülkiyyət növləri üzrə quruluşu, faizlə

                                          

Sənaye

2024-cü ilin yanvar-mart ayları ərzində sənaye müəssisələri tərəfindən 43 milyon 871,2 min manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmiş və sənaye xarakterli xidmətlər göstərilmiş, 2023-cü ilin yanvar-mart ayları ilə müqayisədə 16,5 faiz çox olmuşdur. Ümumi istehsalın 87,2 faizini sənaye məhsulları, 12,8 faizini isə sənaye xidmətləri təşkil etmişdir. Məhsulun 66,8 faizi emal, 17,3 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 0,7 faizi isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı, 15,2 faizi mədənçıxarma sektorunda istehsal olunmuşdur. Qeyri-dövlət sektorunda istehsalın həcmi 2023-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən faktiki qiymətlərlə 16,3 faiz artaraq 35 milyon 989,4 manat və ya sənaye məhsulunun 82,0 faizini təşkil etmişdir.

Qrafik 3

2024-cü ilin yanvar-mart aylarında məhsul istehsalının sənayenin bölmələri üzrə strukturu, faizlə


İstehlakçılara 48 milyon 362,5 min manatlıq sənaye məhsulu göndərilmiş, 01 aprel 2024-cü il tarixinə sənaye müəssisələrinin anbarlarında 7037,6 min manatlıq hazır məhsul ehtiyatı olmuş və sənayenin ümumi məhsulunun 16,0 faizini təşkil etmişdir. 

Cədvəl 3     

Sənayenin fəaliyyət növləri üzrə məhsul buraxılışı

Fəaliyyət növlərinin adı

2024-cü ilin yanvar-mart aylarında

istehsal

edilmişdir,

min manatla

2023-cü ilin yanvar-mart aylarına 

nisbətən

sabit qiymətlərlə, faizlə

İstehsalın ümumi həcmində xüsusi çəkisi,

faizlə

 

Cəmi *) 

43871,2

116,5

100,0

 

o cümlədən:

 

 

 

 

dövlət sektoru

7881,8

-

18,0

 

qeyri-dövlət sektoru

35989,4

-

82,0

 

Mədənçıxarma sənayesi

6646,0

76,7

15,2

 

o cümlədən: mədənçıxarma sənayesinin digər sahələri

6646,0

76,7

15,2

 

Emal sənayesi

29313,2

125,3

66,8

o cümlədən:

 

 

 

qida məhsullarının istehsalı 

2177,4

-

5,0

içki istehsalı

66,8

414,3

0,1

mebeldən başqa ağacın emalı və ağacdan məmulatların istehsalı

20,4

-

0,1

poliqrafiya məhsullarının istehsalı

67,4

5797,5

0,2

rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı

21,6

-

0,1

tikinti materiallarının istehsalı

24409,2

115,5

55,5

elektrik  avadanlıqlarının istehsalı

 

 

 

mebellərin istehsalı

2537,0

97,0

5,8

sair sənaye məhsullarının istehsalı 

1,6

34,4

-

maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri

11,8

130,6

-

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı

7583,0

120,8

17,3

Su təchizatı, tullantıların 

təmizlənməsi və emalı

329,0

104,9

0,7

o cümlədən: suyun yığılması, təmizlənməsi və paylanması 

188,1

-

0,4

digər tullantıların yığılması və məhv   

    edilməsi

140,9

-

0,3

*) Fiziki şəxslər və ev təsərrüfatlarında sənaye fəaliyyətinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla

Emal sektorunun müəssisələri tərəfindən 2024-cü ilin yanvar-mart ayları ərzində 29 milyon 313,2 min manatlıq məhsul istehsal edilmiş və xidmətlər göstərilmişrayon üzrə məhsul  istehsalının ümumi həcmində 66,8 faiz təşkil etmiş və 2023-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən 25,3 faiz artmışdır. Sahə üzrə məhsul istehsalının əsasını tikinti materiallarının istehsalı (83,3 faiz), qida məhsullarının istehsalı (7,4 faiz), mebellərin istehsalı (8,6 faiz) təşkil edir. 

Qida məhsullarının istehsalı faktiki qiymətlərlə 0,7 faiz artaraq 2 milyon 177,4 min manata çatmış və bölmənin məhsullarının 7,4 faizini təşkil etmişdir. 

İçki istehsalının real həcmi 66,8 min manat olmuş, bölmə üzrə məhsulun 0,2 faizini təşkil etmişdir. 

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı bölməsinin müəssisələri tərəfindən 2024-cü ilin yanvar-mart ayları ərzində 7 milyon 583,0 min manatlıq məhsul buraxılmış və xidmətlər göstərilmişdir. Bu göstərici 2023-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 20,8 faiz artmış, rayon əhalisinə və digər istehlakçılara 24980,3 MVts elektrik enerjisi, 47,8 milyon kubmetr təbii qaz verilmişdir.

Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı bölməsinin real həcmi 2023-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən 4,9 faiz artmış və 329,0 min manat təşkil etmişdir. Əhaliyə və digər istehlakçılara 254,2 min kubmetr təbii su verilmişdir. 

Cədvəl 4

Sənaye müəssisələri tərəfindən istehsal olunmuş əsas məhsul növləri *)

Məhsul növlərinin adı və

ölçü vahidi

2024-cü ilin yanvar-mart aylarında istehsal

edilmişdir 

2023-cü

ilin yanvar-mart aylarına

nisbətən,

faizlə

01.04.2024-cü il

vəziyyətinə

hazır məhsul ehtiyatı

Mədənçıxarma sənayesi 

bentonit, ton

32958,0

92,1

106766,0

əhəngdaşı  tozu, ton

4267,0

65,4

-

inşaat  üçün əhəng     daşı, ton

5472,0

62,2

-

Qida məhsullarının istehsalı 

 

 

 

buğda və ya çovdarla qarışıq buğda unu, ton

121,2

95,1

-

çörək, ton

708,6

92,0

-

İçki istehsalı

Şirinləşdirilməmiş mineral və qazlı sular, min dekalitr

8,7

414,3

-

Sement istehsalı

Sement, min ton

158,11

101,3

-

Mebellərin istehsalı

yataq, yemək və  qonaq  otaqları üçün taxta mebellər, ədəd

 

5342

 

93,1

-

Elektrik enerjisi, qaz və suyun bölüşdürülməsi və təchizatı

elektrik enerjisinin bölüşdürülməsi, MVt.s

24980,3

103,6

-

qazın bölüşdürülməsi, milyon kub metr

47,8

126,5

-

buxar və kondisiyalaşdırılmış hava ilə təchizat, Q.kal

 

2527,0

 

90,0

-

təbii suyun yığılması və bölüşdürülməsi, min kub metr

254,2

 

105,6

-

 *) Fiziki şəxslər və ev təsərrüfatlarında sənaye fəaliyyətinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla

Tikinti

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər

İlkin məlumatlara əsasən 2024-cü ilin yanvar-mart aylarında rayonun iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 1 milyon 895,0 min manat və ya 2023-cü ilin yanvar-mart ayları ilə müqayisədə 52,2 faiz az vəsait yönəldilmişdir. Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 1 milyon 765,4 min manatı və ya 93,2 faizi bilavasitə tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsinə sərf olunmuşdur. Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin 25,9 faizini dövlət sektoru, 74,1 faizini isə qeyri-dövlət sektoru təşkil etmişdir.

Cədvəl 5

Mülkiyyət növləri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər

 

2024-cü ilin yanvar-mart ayları,

min manatla

2023-cü ilin yanvar-mart aylarına

 nisbətən, 

faizlə

Ümumi

 həcmdə 

xüsusi                      çəkisi, faizlə

Cəmi

1895,0

47,8

100,0

o cümlədən:

 

 

 

dövlət sektoru

491,0

17,7

25,9

qeyri-dövlət sektoru

1404,0

117,7

74,1

Qrafik 4

Əsas kapitala yönədilmiş vəsaitlərin mülkiyyət növləri üzrə strukturu, faizlə


Tikinti müəssisələrinin fəaliyyəti haqqında

2024-cü ilin yanvar-mart aylarında fəaliyyət göstərən müəssisələr tərəfindən yerinə yetirilmiş işlərin həcmi 1 milyon 391,2 min manat təşkil etmiş və ümumi tikinti işlərinin 1 milyon 345,9 min manatını, yaxud 96,7 faizini hüquqi şəxslərin yerinə yetirdiyi tikinti işləri (ümumi yekundan 96,7 faizini tikinti, yenidənqurma və genişləndirmə, 3,3 faizini sair işlər) təşkil etmişdir. 3,3 faizi isə fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər tərəfindən yerinə yetirilmişdir. 

Cədvəl 6

Tikinti müəssisələri və fiziki şəxslər tərəfindən yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin dəyəri, min manatla 

(2024-cü ilin yanvar-mart ayları)

 

Cəmi

Ümumi

 yekuna nisbətən, 

faizlə

2023-cü ilin yanvar-mart aylarına

 nisbətən, faizlə

Cəmi

1391,2

100,0

2,3 d

o cümlədən:

 

 

 

Hüquqi şəxslər 

1345,9

96,7

2,7d

o cümlədən:

 

 

 

tikinti, yenidənqurma və genişləndirmə

1345,9

96,7

2,9 d

əsaslı təmir

 

 

 

cari təmir

 

 

 

sair işlər 

 

 

 

Fiziki şəxslərin yerinə yetirdiyi işlər

45,3

3,3

45,5

Kənd təsərrüfatı

2024-cü ilin yanvar-mart aylarında kənd təsərrüfatı üzrə ümumi məhsulun faktiki qiymətlərlə dəyəri 15 milyon 458,9 min manat təşkil etmiş, 2023-cü ilin yanvar-mart ayları  ilə  müqayisədə eyni  səviyyədə qalmışdır. 

Bitkiçilik. 2024-cü ilin məhsulu üçün 4477,0 hektar sahədə buğda, 6838,0 hektar sahədə arpa səpini aparılmışdır. 01 aprel 2024-cü il tarixinə 2024-cü ilin məhsulu üçün olan kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi 7-ci cədvəllə xarakterizə olunur: 

Cədvəl 7

01 aprel 2024-cü il tarixinə kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi, hektar

 

2024-cü ilin yanvar-mart ayları

2023-cü ilin yanvar-mart ayları

2024-cü ilin yanvar-mart ayları

2023-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə

Cəmi əkin sahəsi 

13441,0

13696,0

98,1

o cümlədən:

 

 

 

dənlilər və dənli paxlalı bitkilər

11476,0

11916,0

96,3

o cümlədən :buğda

4477,0

5229,0

85,6

arpa

6838,0

6597,0

103,7

vələmir

80,0

40,0

200,0

sorqo

27,0

-

-

paxlalılar

14,0

-

-

qarğıdalı

40,0

50,0

80,0

tərəvəz

165,0

80,0

206,3

kartof

1320,0

1200,0

110,0

yem bitkiləri

480,0

500,0

96,0


Heyvandarlıq. 2024-cü ilin yanvar-mart aylarında heyvandarlıq bölməsində diri çəkidə 1317,0 ton ət, 7449,3 ton süd, 2718,0 min ədəd yumurta istehsal edilmişdir. 2023-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən ət istehsalı 0,6 ton azalmış, süd istehsalı 0,3 ton, yumurta istehsalı 2,0 min ədəd artmışdır.

Cədvəl 8

Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, sentner

       

2024-cü ilin yanvar-mart ayları

2023-cü ilin yanvar-mart ayları

2024-cü ilin yanvar-mart ayları 2023-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən

%

+, -

Ət (diri çəkidə)

13170,0

13176,0

100,0

-6,0

Süd

74493,0

74490,0

100,0

+3,0

Yumurta, min ədəd

2718,0

2716,0

100,1

+2,0

2024-cü ilin aprel ayının 1-i tarixinə 29326 baş iribuynuzlu mal-qara (ondan 16028 baş inək və camış), 126376 baş qoyun və keçi mövcud olmuşdur. Keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə iribuynuzlu mal-qaranın sayı 233 baş (0,8 faiz), inək və camışların sayı 162 baş (1,0 faiz), qoyun və keçilərin sayı 1419 baş (1,1 faiz) azalmışdır.

Cədvəl 9

      Mal-qaranın sayı, 01.04.2024-cü il tarixinə, baş

       

2024-cü ilin yanvar-mart ayları

2023-cü ilin yanvar-mart ayları

2024-cü ilin yanvar-mart ayları

2023-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən

%

+, -

İribuynuzlu mal-qara 

29326

29559

99,2

-233

ondan:

 

 

 

 

inək və camışlar

16028

16190

99,0

-162

Qoyun və keçilər

126376

127795

98,9

-1419

Nəqliyyat

2024-cü ilin yanvar-mart aylarında avtomobil nəqliyyatı sahəsində fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektləri tərəfindən 3631,0 min nəfər sərnişin daşınmış, 2023-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən 6,8 faiz artmışdır.

Cədvəl 10          

Avtomobil nəqliyyatı sektorunda sərnişin daşınması, min nəfər

 

2024-cü ilin yanvar-mart ayları

2023-cü ilin yanvar-mart 

ayları

2024-cü ilin yanvar-mart ayları 2023-cü ilin yanvar-mart aylarına

nisbətən, faizlə

 Cəmi

3631,0

3400,0

106,8

2024-cü ilin yanvar-mart aylarında avtomobil nəqliyyatı ilə  432,0 min ton yük daşınmış və 2023-cü ilin eyni dövrünə nisbətən 6,7 faiz artmışdır.

Cədvəl 11

Avtomobil nəqliyyatı sektorunda yük daşınması, min ton

 

 

2024-cü ilin yanvar-mart ayları

2023-cü ilin yanvar-mart ayları

2024-cü ilin yanvar-mart ayları  2023-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən,       faizlə

 Cəmi

432,0

405,0

106,7

2024-cü ilin yanvar-mart ayları ərzində nəqliyyat müəssisələri  tərəfindən 2 milyon 514,8 min manatlıq xidmət göstərilmiş, 2023-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən 17,2 faiz artmışdır. Göstərilmiş xidmətin 93,0 min manatı (3,7 faizi) dövlət sektorunun, 2 milyon 421,8 min manatı (96,3 faizi) qeyri-dövlət sektorunun müəssisələri tərəfindən həyata keçirilmişdir.

Cədvəl 12

 

2024-cü  ilin yanvar-mart ayları

2023-cü  ilin yanvar-mart ayları

2024-cü ilin yanvar-mart ayları  2023-cü ilin yanvar-mart aylarına  nisbətən, faizlə

Nəqliyyat xidmətindən əldə olunan gəlir, faktiki qiymətlərlə

2514,8

2191,2

117,2

o cümlədən:

 

 

 

dövlət sektoru

93,0

112,4

84,5

qeyri-dövlət sektoru

2421,8

2078,8

119,0

İnformasiya və rabitə

İlkin hesablamalara əsasən bu sahədə fəaliyyət göstərən müəssisələr tərəfindən 2024-cü ilin yanvar-mart aylarında 2023-cü ilin yanvar-mart ayları ilə müqayisədə göstərilmiş xidmətlərin dəyəri real ifadədə 22,7 faiz azalaraq 463,0 min manat təşkil etmişdir ki, onun da 396,3 min manatı (85,6 faizi) əhali tərəfindən istifadə olunmuşdur. Əhaliyə göstərilmiş xidmətlərin dəyəri 2023-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən 23,9 faiz azalmışdır. Xidmətlərin ümumi həcmində dövlət sektorunun xüsusi çəkisi 84,1 faiz, qeyri-dövlət sektorunun xüsusi çəkisi 15,9 faiz təşkil etmişdir.

                                                                                                               Cədvəl 13

İnformasiya və rabitə müəssisələrinin işinin əsas göstəriciləri, min manat 

 

2024-cü ilin yanvar-mart ayları

2023-cü ilin yanvar-mart ayları

2024-cü ilin yanvar-mart ayları 2023-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən,

 faizlə

İnformasiya və rabitə 

xidmətlərindən əldə olunan gəlir

 

463,0

 

596,5

 

77,3

o cümlədən:

 

 

 

dövlət sektoru

389,2

525,0

73,8

qeyri-dövlət sektoru

73,8

71,5

102,8

İstehlak bazarı

2024-cü ilin yanvar-mart ayları ərzində istehlakçıların tələbatının ödənilməsi məqsədilə satılmış məhsulların və göstərilmiş xidmətlərin dəyəri 82 milyon 298,5 min manat olmaqla 2023-cü ilin yanvar-mart aylarına   nisbətən müqayisəli qiymətlərlə  3,9 faiz artmışdır.

Cədvəl 14

İstehlak bazarı üzrə əsas göstəricilər

                                  

2024-cü ilin yanvar-mart ayları,

min manatla

2024-cü ilin yanvar-mart ayları

2023-cü  ilin     yanvar-mart aylarına

nisbətən, faizlə

İstehlak bazarında satılmış məhsulların və göstərilmiş xidmətlərin ümumi dəyəri

82298,5

103,9

o cümlədən:

 

 

dövlət mülkiyyəti üzrə

3499,3

96,8

qeyri-dövlət mülkiyyəti üzrə

78799,2

104,2

ondan: fərdi sahibkarlar, bazar və yarmarkalar üzrə

 

60108,0

 

104,1

Əmtəə bazarı

2024-cü ilin yanvar-mart ayları ərzində pərakəndə ticarət şəbəkələrində istehlakçılara 72 milyon 648,5 min manatlıq məhsul satılmış və onun 42 milyon 132,2 min manatını (58,0 faiz) ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 30 milyon 516,3 min manatını (42,0 faiz) qeyri-ərzaq malları təşkil etmişdir. 2023-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən pərakəndə ticarət dövriyyəsi müqayisəli qiymətlərlə 4,2 faiz artmış, o cümlədən ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə 1,5 faiz, qeyri-ərzaq malları üzrə 8,3 faiz artmışdır. 

                                                                                                   Cədvəl 15

Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin makrostrukturu

 

2024-cü ilin yanvar-mart ayları,

min manatla

Ümumi yekunda xüsusi çəkisi, faizlə

2024-cü ilin yanvar-mart ayları 

2023-cü ilin yanvar-mart aylarına 

nisbətən, faizlə

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi

72648,5

100,0

104,2

o cümlədən:

 

 

 

ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları

42132,2

58,0

101,5

qeyri-ərzaq malları

30516,3

42,0

108,3

2024-cü ilin yanvar-mart aylarında əhalinin bir nəfərinə düşən orta aylıq pərakəndə ticarət dövriyyəsi 251,7 manat olmuşdur. Ticarət şəbəkəsində bir rayon sakini orta hesabla ayda 146,0 manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 105,7 manatlıq qeyri-ərzaq malları almışdır. Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin 24,9 faizini hüquqi şəxslər, 16,9 faizini fərdi sahibkarlar tərəfindən, 58,2 faizini bazar və yarmarkalarda satılmış məhsulların həcmi təşkil etmişdir.

Cədvəl 16

Məhsul bazarı üzrə əsas göstəricilər

 

2024-cü ilin yanvar-mart ayları,

min manatla

2024-cü ilin yanvar-mart ayları 

2023-cü ilin yanvar-mart aylarına 

nisbətən, faizlə

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi

72648,5

104,2

o cümlədən:

 

 

müəssisələr üzrə

18120,8

122,1

fərdi sahibkarlar üzrə

12281,7

114,4

bazar və yarmarkalar üzrə

42246,0

95,6

Qrafik 5

2024-cü ilin yanvar-mart aylarında pərakəndə ticarət dövriyyəsinin strukturu, faizlə 


                                                                                               Cədvəl 17

Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin dinamikası 

 

Əvvəlki ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, 

müqayisəli qiymətlərlə, faizlə

Pərakəndə

 ticarət dövriyyəsi

o cümlədən

ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə

qeyri-ərzaq

malları üzrə

   2024-cü il

Yanvar-mart

104,2

101,5

108,3

   2023-ci il

Yanvar-mart

106,6

101,0

115,4

01.04.2024-cü il tarixinə pərakəndə ticarət şəbəkələrində əmtəə qalığının həcmi 9 milyon 751,6 min manat təşkil etmişdir.

İctimai iaşə xidmətləri

2024-cü ilin yanvar-mart ayları ərzində ictimai iaşə dövriyyəsi 2023-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,7 faiz artaraq 960,0 min manat olmuşdur.

                                                                                    Cədvəl 18

 

2024-cü ilin yanvar-mart ayları,

min manatla

2024-cü ilin yanvar-mart ayları

2023-cü ilin yanvar-mart aylarına

nisbətən, faizlə

İctimai iaşə xidmətləri, cəmi 

960,0

102,7

o cümlədən:

 

 

hüquqi şəxslər  üzrə

-

-

fiziki şəxslər üzrə

960,0

102,7

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər

2024-cü ilin yanvar-mart aylarında əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 2023-cü ilin eyni dövrünə nisbətən real ifadədə 2,0 faiz artaraq 9 milyon 650,0 min manat təşkil etmişdir. Hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 4 milyon 69,7 min manatlıq xidmət göstərilmişdir ki, bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 42,2 faizini təşkil etmişdir.

Cədvəl 19

Ödənişli xidmətlərin göstərilməsi

 

2024-cü ilin yanvar-mart aylarında,

min manatla

2024-cü ilin yanvar-mart ayları

2023-cü  ilin yanvar-mart aylarına

nisbətən, faizlə

Ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri-cəmi

9650,0

102,0

o cümlədən: dövlət sektoru

3499,3

99,2

qeyri-dövlət sektoru 

6150,7

107,8

ondan: fiziki şəxslər 

5580,3

196,1

2024-cü ilin yanvar-mart aylarında əhalinin hər bir nəfəri orta hesabla 100,3 manatlıq müxtəlif ödənişli xidmətlərdən istifadə etmişdir.

Cədvəl 20

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin indeksləri                                                 

 

Əvvəlki ilə nisbətən müqayisəli qiymətlərlə, faizlə

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər

o cümlədən

hüquqi şəxslər üzrə

fiziki şəxslər

 üzrə

2023-cü il

Yanvar-mart

108,9

97,6

102,5

2024-cü il 

Yanvar-mart

102,0

61,5

196,1

İri müəssisələr tərəfindən əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmində sənaye müəssisələri 75,6 faiz təşkil etmişdir.

Cədvəl 21

İri müəssisələr tərəfindən əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri

 

2024-cü ilin yanvar-mart ayları,

min manatla

2024-cü ilin yanvar-mart ayları

2023-cü ilin yanvar-mart aylarına  nisbətən, faizlə

Ümumi həcmdə 

xüsusi çəkisi, faizlə

İri və orta müəssisələr üzrə, cəmi

3980,6

67,6

100,0

o cümlədən:

 

 

 

digər sahələrin iri və orta müəssisələri

3008,7

104,2

75,6

o cümlədən:

 

 

 

sənaye

3008,7

104,2

75,6

əsas fəaliyyət növü üzrə ( iri və orta müəssisələr) 

971,9

32,4

24,4

Qrafik 6

  2024-cü ilin yanvar-mart aylarında iri müəssisələr tərəfindən əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin xarakteristikası, faizlə 


Qiymət indeksləri

            İstehlak məhsullarının və ödənişli xidmətlərin istehlak qiymətləri indeksi

Rayon üzrə 2024-cü ilin mart ayında istehlak qiymətləri indeksi əvvəlki aya nisbətən 100,2 faiz,  yanvar-mart aylarında isə əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən  isə 101,7 faiz təşkil etmişdir. 2024-cü ilin mart ayında qida məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə istehlak qiymətləri indeksi əvvəlki aya nisbətən 100,4 faiz, yanvar-mart aylarında isə əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən isə 101,7 faiz təşkil etmişdir. 2024-cü ilin mart ayında qeyri-qida məhsulları üzrə istehlak qiymətləri indeksi əvvəlki aya nisbətən 100,1 faiz, yanvar-mart aylarında isə əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 100,9 faiz təşkil etmişdir. 2024-cü ilin mart ayında əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlər üzrə istehlak qiymətləri indeksi əvvəlki aya nisbətən 100,0 faiz, yanvar-mart aylarında isə əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 102,3 faiz təşkil etmişdir.

Cədvəl 22

İstehlak məhsullarının və əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin qiymət  indeksləri, faizlə

 

Cəmi məhsullar və xidmətlər

Qida məhsulları, içkilər və tütün  məmulatları

əvvəlki aya nisbətən, faizlə

əvvəlki ilə

nisbətən,

 faizlə

əvvəlki aya nisbətən,

faizlə

əvvəlki ilə nisbətən, 

faizlə

2024-cü il

Yanvar

100,6

102,2

101,1

102,1

Fevral

100,5

102,0

100,6

102,1

Mart

100,2

101,7

100,4

101,7

..ardı

 

Qeyri-qida məhsulları 

 Ödənişli     xidmətlər

əvvəlki aya nisbətən, faizlə

əvvəlki ilə

nisbətən,  

faizlə

əvvəlki aya nisbətən, 

faizlə

əvvəlki ilə nisbətən,

 faizlə

2024-cü il

Yanvar

100,0

100,9

100,3

103,3

Fevral

100,0

100,9

100,7

102,6

Mart

100,1

100,9

100,0

102,3

Muzdla işləyənlərin sayı

Məşğul əhalinin tərkib hissəsi olan muzdla çalışan işçilərin sayı 2024-cü ilin yanvar-mart aylarında 11059 nəfər, o cümlədən iqtisadiyyatın dövlət sektorunda 6917 nəfər (62,5 faiz), qeyri-dövlət sektorunda isə 4142 nəfər (37,5 faiz) təşkil etmişdir. Muzdlu işçilərin 19,9 faizi məhsul istehsalı sahələrində, o cümlədən 14,2 faizi sənaye (o cümlədən 2,8 faizi mədənçıxarma, 7,7 faizi emal, 2,2 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 1,5 faizi su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı), 1,6 faizi tikinti, 4,1 faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahəsində məşğul olmuşdur. Muzdlu işçilərin 80,1 faizi xidmət sahələrində, o cümlədən 27,9 faizi təhsil, 21,8 faizi ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 11,9 faizi səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi, 5,6 faizi dövlət idarəetməsi və müdafiə, sosial təminat, 1,9 faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 5,3 faizi istirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət, 0,3 faizi peşə, elmi və texniki fəaliyyət, 1,1 faizi maliyyə və sığorta, 1,1 faizi informasiya və rabitə, 0,4 faizi daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar, 2,3 faizi inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi, 0,3 faizi digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi, 0,2 faizi turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə sahələrində çalışmışlar.

Yeni iş yerlərinin açılması

İlkin məlumatlara əsasən 2024-cü ilin yanvar-mart aylarında hüquqi şəxslər üzrə 18 yeni iş yeri açılmış və 202 yeni fərdi sahibkarlıq subyektləri yaradılmışdır. İş yerləri mövcud müəssisə və təşkilatlarda yaradılmışdır.

Cədvəl 23

2023-cü ildə və 2024-cü ilin yanvar-mart aylarında yeni açılmış iş yerlərinin xarakteristikası

 

2023-cü il

2024-cü ilin yanvar-mart aylarında

Xüsusi çəkisi, faizləYeni iş yerlәrinin sayı (fərdi sahibkarlar istisna olmaqla), cәmi

81

18

100,0


o cümlədən:

 

 

 


yeni yaradılmış müəssisə və təşkilatlarda

15

-

 


mövcud  müəssisə və təşkilatlarda

66

18

100,0


Yeni yaradılmış fәrdi sahibkarlıq subyektlәrinin sayı

1144

202

100,0


Əməkhaqqı

2024-cü ilin yanvar-mart aylarında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 697,0 manat, həmçinin dövlət sektorunda 668,6 manat, qeyri-dövlət sektorunda 744,5 manat təşkil etmiş, 2023-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən rayon üzrə 11,1 faiz, o cümlədən dövlət sektoru üzrə 6,6 faiz, qeyri-dövlət sektoru üzrə isə 18,6 faiz artmışdır. İqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində işləyənlərin orta aylıq əməkhaqqı rayon göstəricisindən çox olmuş və emal bölməsində 1440,9 manat, mədənçıxarma sənayesində 979,1 manat, elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı bölməsində 861,3 manat, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahəsində 866,1 manat, maliyyə və sığorta sahəsində 1647,7 manat, dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat sahəsində 997,6 manat, əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi sahəsində 726,5 manat təşkil etmişdir.

Cədvəl 24

2024-cü ilin yanvar-mart aylarında iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə muzdla işləyənlərin sayı və orta aylıq nominal əməkhaqqı

Hərfi

işarəsi

 

 

 

Fəaliyyət növləri

İşçilərin

sayı,

nəfər

 

Bir işçiyə düşən orta aylıq nominal 

əməkhaqqı, manatla

2024-cü ilin yanvar-mart aylarında 

 

2023-cü ilin yanvar-mart aylarına 

 nisbətən, 

faizlə

Orta  rayon göstəricisinə

nisbətən,

faizlə

 

Cəmi

11059

697,0

111,1

100,0

 

ondan:

 

 

 

 

 

dövlət mülkiyyəti

6917

668,6

106,6

95,9

 

qeyri-dövlət mülkiyyəti

4142

744,5

118,6

106,8

 

o cümlədən:

 

 

 

 

A

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq

454

499,7

104,1

71,7

B

Mədənçıxarma sənayesi

306

979,1

113,2

140,4

C

Emal sənayesi*)

847

1440,9

129,5

206,7

D

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı

241

861,3

104,9

123,5

E

Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı 

163

488,2

103,8

70,0

F

Tikinti

181

497,5

93,0

71,3

G

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin  təmiri*) 

2413

485,1

113,6

69,5

H

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

214

866,1

100,6

124,2

İ

Turistlərin yerləşdirilməsi və 

ictimai iaşə  

19

425,6

103,7

 

 

61,0

J

İnformasiya və rabitə

121

582,7

112,0

83,6

K

Maliyyə və sığorta fəaliyyəti

128

1647,7

124,6

236,4

L

Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar

41

434,7

109,7

62,3

M

Peşə, elmi və texniki fəaliyyət

35

497,6

85,3

71,4

...ardı

N

İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi

249

501,3

106,3

71,9

O

Dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat                                

621

997,6

108,6

143,1

P

Təhsil

3086

614,2

108,8

88,1

Q

Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi

1321

726,5

102,4

104,2

R

İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət

589

471,3

99,5

67,6

S

Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi

30

918,3

153,5

131,7

*) Fiziki şəxslər nəzərə alınmaqla

Qrafik 7 

2024-cü və 2023-cü illin yanvar-mart aylarında rayon üzrə orta aylıq nominal əməkhaqqı, manatla 


Demoqrafik vəziyyət

01.04.2024-cü il tarixinə əmək qabiliyyətli yaşadək (0-14 yaşda olan uşaq və yeniyetmələr) 20,1 min nəfər (21,0 faiz), əmək qabiliyyətli yaşda (kişilər 15-64 yaş, qadınlar 15-61 yaş) 65,3 min nəfər (68,2 faiz) və əmək qabiliyyətli yaşdan yuxarı (ahıllar)  10,8 min nəfər (10,8 faiz) əhali vardır. Qazax rayonu üzrə əhalinin sayı 2024-cü ilin yanvar-mart aylarında 30 nəfər artaraq 01.04.2024-cü il tarixinə 96 min 236 nəfərə çatmışdır. Əhalinin 49,2 faizini (47 min 333 nəfər) kişilər, 50,8 faizini (48 min 903 nəfər) qadınlar təşkil edir. Ərazisi 692 kv.km olan rayon əhalisinin bir kvadratkilometrə düşən sıxlığı 139 nəfər olmuşdur.

Cədvəl 25 

Əhalinin təbii hərəkətinin əsas göstəriciləri (yanvar-mart ayları) 

Demoqrafik göstəricilər

Nəfərlə

Əhalinin hər 1000 nəfərinə

2024

 

2023

 

artım(+)

azalma(-)

2024

2023

2024-cü il 2023-cü ilə nisbətən,

faizlə

Ümumi artım

30

102

-72

1,3

4,3

29,4

Təbii artım

17

92

-75

0,7

3,9

18,5

doğulanlar

180

279

-99

7,5

11,8

64,5

ölənlər

163

187

-24

6,8

7,9

87,1

Nikahlar

90

141

-51

3,8

6,0

63,8

Boşanmalar

39

32

+7

1,6

1,4

121,9

Ədliyyə Nazirliyinin rayon qeydiyyat şöbələri tərəfindən 2024-cü ilin yanvar-mart aylarında rayonda 180 nəfər doğulan körpə, 163 ölüm, 90 nikaha daxilolma, 39 boşanma halları qeydə alınmışdır. Əhalinin hər 1000 nəfərinə doğulanlar 7,5, ölənlər 6,8, nikahlar 3,8, boşanmalar 1,6  təşkil etmişdir.

Qrafik 8

2024-cü və 2023-cü ilin yanvar-mart aylarında demoqrafik göstəricilər, nəfərlə


Cədvəl 26

Əhalinin mexaniki hərəkətinin göstəriciləri

S/s

Miqrasiya göstəriciləri

 

Nəfərlə

Əhalinin hər 1000 nəfərinə

2024-cü ilin yanvar-mart ayları

2023-cü ilin yanvar-mart ayları 

2024-cü ilin yanvar-mart ayları

2023-cü ilin yanvar-mart ayları

1

Miqrasiya  saldosu

+13

+10

0,5

0,1

2024-cü ilin yanvar-mart ayları ərzində rayon üzrə miqrasiya saldosu müsbət 13 nəfər təşkil etmişdir.

Dürdanə XƏLİLOVA, 

Qazax Rayon Statistika İdarəsinin rəisi                           Facebook-da paylaş