• Təqvim

  • Unutma

  • Maraq

Tütünçülər bol məhsul yetişdirmək üçün səylə çalışırlar

Tütünçülər bol məhsul yetişdirmək üçün səylə çalışırlar

“Birinci Şıxlı” kəndli-fermer təsərrüfatında

“Birinci Şıxlı” kəndli-fermer təsərrüfatında

Gəlirli olduğu üçün barama və tütünçülüyə maraq artıb

Gəlirli olduğu üçün barama və tütünçülüyə maraq artıb

“Birinci Şıxlı” kəndli-fermer təsərrüfatı birincilər sırasındadır

“Birinci Şıxlı” kəndli-fermer təsərrüfatı birincilər sırasındadır

Qazaxda baramaçılığa diqqət və qayğı yüksək səviyyədədir

Qazaxda baramaçılığa diqqət və qayğı yüksək səviyyədədir

Qazaxda tütün əkini başa çatmaq üzrədir

Qazaxda tütün əkini başa çatmaq üzrədir

Qazaxda baramaçılıq inkişaf edir

Qazaxda baramaçılıq inkişaf edir

Qazaxda tütün əkininə başlanılıb

Qazaxda tütün əkininə başlanılıb

“Birinci Şıxlı” kəndli-fermer təsərrüfatında kartof əkini başa çatır

“Birinci Şıxlı” kəndli-fermer təsərrüfatında kartof əkini başa çatır

Əkin sahələri suvarma suyu ilə tam təmin olunacaqdır

Əkin sahələri suvarma suyu ilə tam təmin olunacaqdır