• Təqvim

  • Unutma

  • Maraq

Qazaxda kiçik və orta sahibkarlarla görüş keçirilib

Qazaxda kiçik və orta sahibkarlarla görüş keçirilib

Qazaxda tütünçülüklə bağlı atılmış ilk addımlar öz bəhrəsini verir

Qazaxda tütünçülüklə bağlı atılmış ilk addımlar öz bəhrəsini verir

Qazaxda fındıqçılıq inkişaf etdirilir

Qazaxda fındıqçılıq inkişaf etdirilir

Çuğundurun ilk dəfə əkilməsinə baxmayaraq məhsuldarlıq yaxşıdır

Çuğundurun ilk dəfə əkilməsinə baxmayaraq məhsuldarlıq yaxşıdır

Qazaxda hər hektardan 40-45 ton kartof götürülür

Qazaxda hər hektardan 40-45 ton kartof götürülür

Sahələrdə məhsul boldur

Sahələrdə məhsul boldur

Tütün sahələrində məhsul hələ çoxdur

Tütün sahələrində məhsul hələ çoxdur

Prezident İlham Əliyev: “Yeni yanaşma ilə kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artımına nail olacağıq”

“Yeni yanaşma ilə kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artımına nail olacağıq”

Ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf etdirilməsi yeni uğurlara yol açır

Ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf etdirilməsi yeni uğurlara yol açır

Qazax sahibkarlar üçün əlverişli rayondur

Qazax sahibkarlar üçün əlverişli rayondur