• Təqvim

  • Unutma

  • Maraq

Rayonumuzda kənd təsərrüfatı məhsullarının artırılmasına tam nail olacağıq

Rayonumuzda kənd təsərrüfatı məhsullarının artırılmasına tam nail olacağıq