• Təqvim

  • Unutma

  • Maraq

Tütün sahələrində məhsul hələ çoxdur

Tütün sahələrində məhsul hələ çoxdur

Prezident İlham Əliyev: “Yeni yanaşma ilə kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artımına nail olacağıq”

“Yeni yanaşma ilə kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artımına nail olacağıq”

Ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf etdirilməsi yeni uğurlara yol açır

Ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf etdirilməsi yeni uğurlara yol açır

Qazax sahibkarlar üçün əlverişli rayondur

Qazax sahibkarlar üçün əlverişli rayondur

Fındıqçılığa Qazaxda da maraq artır

Fındıqçılığa Qazaxda da maraq artır

Dövlətimizin aqrar sahəyə qayğısı fermerləri ruhlandırır

Dövlətimizin aqrar sahəyə qayğısı fermerləri ruhlandırır

Qazaxda kənd təsərrüfatının inkişafı üçün münbit şərait var

Qazaxda kənd təsərrüfatının inkişafı üçün münbit şərait var

Qazaxda kartof sahələrinin hər hektarından 45 tona yaxın məhsul yığılır

Qazaxda kartof sahələrinin hər hektarından  45 tona yaxın məhsul yığılır

Qazaxda tütün yığımı davam edir

Qazaxda tütün yığımı davam edir

I Şıxlı kəndli fermer təsərrüfatı mətbuat nümayəndələrinin gözü ilə

I Şıxlı kəndli fermer təsərrüfatı mətbuat nümayəndələrinin gözü ilə