• Təqvim

  • Unutma

  • Maraq

Qazaxda baramaçılıqdan yüksək məhsul gözlənilir

Qazaxda baramaçılıqdan yüksək məhsul gözlənilir

Qazaxda istehlakçıların hüquqlarından bəhs edən konfrans keçirilib

Qazaxda istehlakçıların hüquqlarından bəhs edən konfrans keçirilib

Qazaxda baramaçılığın inkişafı üçün hər cür şərait var

Qazaxda baramaçılığın inkişafı üçün hər cür şərait var

Tütünçülər bol məhsul yetişdirmək üçün səylə çalışırlar

Tütünçülər bol məhsul yetişdirmək üçün səylə çalışırlar

“Birinci Şıxlı” kəndli-fermer təsərrüfatında

“Birinci Şıxlı” kəndli-fermer təsərrüfatında

Gəlirli olduğu üçün barama və tütünçülüyə maraq artıb

Gəlirli olduğu üçün barama və tütünçülüyə maraq artıb

“Birinci Şıxlı” kəndli-fermer təsərrüfatı birincilər sırasındadır

“Birinci Şıxlı” kəndli-fermer təsərrüfatı birincilər sırasındadır

Qazaxda baramaçılığa diqqət və qayğı yüksək səviyyədədir

Qazaxda baramaçılığa diqqət və qayğı yüksək səviyyədədir

Qazaxda tütün əkini başa çatmaq üzrədir

Qazaxda tütün əkini başa çatmaq üzrədir

Qazaxda baramaçılıq inkişaf edir

Qazaxda baramaçılıq inkişaf edir