• Təqvim

  • Unutma

  • Maraq

Molla Pənah olan şair

Molla Pənah olan şair

QAZAXIN GÜNDÜZÜ DƏ, GECƏSİ DƏ GÖZƏLDİ

QAZAXIN GÜNDÜZÜ DƏ, GECƏSİ DƏ GÖZƏLDİ

Vətən belə sevilir, torpaq belə qorunur

Vətən belə sevilir, torpaq belə qorunur

Yadigar qol saatı

Yadigar qol saatı

Qızılı saçlı gözəl

Qızılı saçlı gözəl

Mənim səcdəgahım, qibləm Qazaxdı

Mənim səcdəgahım, qibləm Qazaxdı