• Təqvim

  • Unutma

  • Maraq

Vətən belə sevilir, torpaq belə qorunur

Vətən belə sevilir, torpaq belə qorunur

Yadigar qol saatı

Yadigar qol saatı

Qızılı saçlı gözəl

Qızılı saçlı gözəl

Mənim səcdəgahım, qibləm Qazaxdı

Mənim səcdəgahım, qibləm Qazaxdı