• Təqvim

  • Unutma

  • MaraqQAZAXIN GÜNDÜZÜ DƏ, GECƏSİ DƏ GÖZƏLDİ

Elçin İSMAYIL


QAZAXIN GÜNDÜZÜ DƏ, GECƏSİ DƏ GÖZƏLDİQAZAXIN GÜNDÜZÜ DƏ, GECƏSİ DƏ GÖZƏLDİ
Çağırıram Qazaxa bütün dostu, tanışı,
Bu obanı, bu yurdu görüb bir də tanısın,
Daha da gözəlləşib bu gün Qərbin qapısı,
Hər qayası, hər daşı qədim, ulu, özəldi.
Qazaxın gündüzü də, gecəsi də gözəldi.
QAZAXIN GÜNDÜZÜ DƏ, GECƏSİ DƏ GÖZƏLDİ
Neçə kəndə-kəsəyə çəkilibdir bulaqlar,
Asfalt yollar salınıb yaxın olub uzaqlar,
Neçə yeni məktəbdə təhsil alır uşaqlar,
Bütün bu gözəlliyi quran qabarlı əldi.
Qazaxın gündüzü də, gecəsi də gözəldi.
QAZAXIN GÜNDÜZÜ DƏ, GECƏSİ DƏ GÖZƏLDİ
QAZAXIN GÜNDÜZÜ DƏ, GECƏSİ DƏ GÖZƏLDİ
Hər kəs işini bilir nə çağır, nə də səslə,
Qışda da gül bitirir qaynar, isti nəfəslə,
Hamı qurub yaradır böyük arzu, həvəslə,
Yeni başçı Qazaxda yeni şəhər düzəldir.
Qazaxın gündüzü də, gecəsi də gözəldi.
QAZAXIN GÜNDÜZÜ DƏ, GECƏSİ DƏ GÖZƏLDİ
QAZAXIN GÜNDÜZÜ DƏ, GECƏSİ DƏ GÖZƏLDİ
Damcılı, Göyəzən tək hikməti var dərində,
Dosta məhəbbət bəslə, ürəyində, qəlbində,
Yeni bir günəş doğdu gözəl may səhərində,
Elə bil bu torpağa yeni bir nəfəs gəldi.
Qazaxın gündüzü də, gecəsi də gözəldi.
QAZAXIN GÜNDÜZÜ DƏ, GECƏSİ DƏ GÖZƏLDİ
QAZAXIN GÜNDÜZÜ DƏ, GECƏSİ DƏ GÖZƏLDİ
Şəhərim abadlaşır, kəndlərə yol çəkilir,
Səkilərə, parklara qızılgüllər əkilir,
Qədim, ulu diyarın budur yeni şəkili,
Ucalan binaların hərəsi bir əsərdi.
Qazaxın gündüzü də, gecəsi də gözəldi.
QAZAXIN GÜNDÜZÜ DƏ, GECƏSİ DƏ GÖZƏLDİ
QAZAXIN GÜNDÜZÜ DƏ, GECƏSİ DƏ GÖZƏLDİ
Vidadi, Vaqifi an, Vurğunu sal yadına,
Tarix boyu qoşulub neçə dastan adına,
Mirvarid, Mehdi, Osman alışıbdır oduna,
Deyilən hər kəlməsi şeir, nəğmə, qəzəldir.
Qazaxın gündüzü də, gecəsi də gözəldir.
QAZAXIN GÜNDÜZÜ DƏ, GECƏSİ DƏ GÖZƏLDİ
QAZAXIN GÜNDÜZÜ DƏ, GECƏSİ DƏ GÖZƏLDİ
Yurduma qonaq olun, gəlin, gəzin, tanıyın
Burda qədəri yoxdu gözəlliyin sayının,
Əzəli beşiyisən sən Elçin İsmayılın,
Bu eldən ilham alır vurub döyünən qəlbi.
Qazaxın gündüzü də, gecəsi də gözəldi.
QAZAXIN GÜNDÜZÜ DƏ, GECƏSİ DƏ GÖZƏLDİ
QAZAXIN GÜNDÜZÜ DƏ, GECƏSİ DƏ GÖZƏLDİ
QAZAXIN GÜNDÜZÜ DƏ, GECƏSİ DƏ GÖZƏLDİ
QAZAXIN GÜNDÜZÜ DƏ, GECƏSİ DƏ GÖZƏLDİ


Facebook-da paylaş